Suve algul valatud betoonist neljakandilised tunnelite karbid on nüüdseks kivinenud ning ehitusel saab alustada järgmist olulist etappi, mille raames surutakse 1200 tonni kaaluvad betoontunnelid läbi raudteetammi muldkeha õigetesse kohtadesse.

„Eesti tingimustes ainulaadse ja keeruka tunnelite rajamise tehnoloogia kasutamine on vajalik peamiselt selleks, et raudteeliiklus ning linnaliiklus saaksid selles sõlmes võimalikult minimaalsete häiringutega jätkuda. Tavapäraselt tõstetakse analoogsed tunnelid paika kraanaga, mis kõnealuses liiklussõlmes oleks tähendanud tõstetööde teostamise ja tunnelite paigaldamise perioodiks raudtee lahti monteerimist ning ka Riia tänava autoliiklusele sulgemist," selgitas abilinnapea Raimond Tamm.

Tunnelid lükatakse paika ükshaaval. Ühe tunneli paikasaamiseks kulub aega umbes nädal. Kui tunnelid on õiges kohas, viimistletakse need seestpoolt. Pärast esimese tunneli sisselükkamist alustatakse juba ka ettevalmistustöid kergliiklusviadukti vundamentide rajamiseks. Tööde käigus säilib ristmikul senine liikluskorraldus.

Riia-Vaksali tänava ristmiku rekonstrueerimist alustati aprillis. Ehitustööde eesmärgiks on muuta piirkond kergliiklejatele ohutumaks ja mugavamaks. Ristmiku rekonstrueerimisprojekti aluseks on Tinter-Projekt OÜ koostatud eelprojekt, milles on arvestatud ideekonkursi võidutööd "Sindlinahk" (Part OÜ). Tööde valmimise eeldatav tähtaeg on 2022. aasta algus, töid teeb AS TREV-2 Grupp.