Värskest küsitlusest selgub, et iga kuues töötaja kümnest sooviks edaspidi teha veelgi rohkem kaugtööd. Tervisekriisi keskpaigas maikuus oli huvi paindlikuma töökorralduse vastu isegi pisut madalam – 53% töötajatest soovisid suve alguses paremaid võimalusi teha kaugtööd. Peamine põhjus kaugtööd teha on töötajate sõnul aja kokkuhoid, kuid näiteks turundusvaldkonnas leidis ka iga viies vastaja, et ta on kodust töötades produktiivsem ja loovam.

Täielikult ainult kodukontorist kavatseb edaspidi töötada 4% töötajatest ja kõigest iga kümnes töötaja tõi välja, et kaugtöö võimalus ei ole talle oluline.

„Kõige enam on paindlikuma töö võimaluse säilimisest huvitatud turundus-, finants- ja infotehnoloogiasektori töötajad“, kirjeldab uuringu tulemusi CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. “Turunduses ja finantsvaldkonnas sooviksid enam kui 76% töötajatest teha edaspidi tööd rohkem kodukontorist ja infotehnoloogiasektoris ootab paindlikuma töökorralduse jätkumist 67% töötajatest“.

Kaugtöö võimaluse säilimisest on lisaks huvitatud ka 65% juhtidest ja 64% müügivaldkonna töötajatest. Asukohtade lõikes soovivad paindliku töökorralduse jätkumist kõige rohkem pealinlased, kus 63% töötajatest tahaksid edaspidi rohkem töötada kodukontorist.

Henry Auväärt lisab, et järjest enam toovad tööandjad juba ka tööpakkumistel välja võimaluse teha aeg-ajalt kaugtööd ja proovivad seeläbi konkureerivatest tööandjatest eristuda. „Enamik kaugtöö võimalusega tööpakkumistest on hetkel avaldatud infotehnoloogia-, turundus- või müügivaldkonnas“.