Kose-Ardu-Võõbu vahelise maantee laiemaks ehitamine on osa suuremast pildist: kõnealune teejupp on kõigest üks osa planeeritavast Kose–Mäo neljarajalisest maanteelõigust, mis lühendab tulevikus Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteed 5,3 kilomeetri võrra.

Tulevase neljarealise maanteelõigu kogupikkuseks on 40 kilomeetrit.

Kose–Ardu jupp moodustab sellest 12 kilomeetrit. 2017. aastal alanud ehituse üle vastutab AS TREV-2 Grupp ning lepingu kogumaksumuseks oli 50 650 000 eurot. Tänavu valminud lõigu teine pool, Ardu-Võõbu vaheline 11-kilomeetrise osa, läks ehitustööde alla 2018. aasta alguses. Selle jupi maksumuseks kujunes 38 077 000 eurot ning ehitushanke võitis AS GRK Infra ja Graniittirakennus Kallio Oy. Kokku kujunes Kose-Ardu-Võõbu lõigu maksumuseks 88 727 000 eurot.

Teelõigule ehitati 2+2 sõiduraja ja eraldusribaga maantee. Lisaks on seal ka Kose-Risti ja Ardu liiklussõlmed, tunnel ning ulukite läbipääsuks mõeldud ökodukt. Samuti on teelõigule kavandatud truubid kahepaiksetele ja väikeulukitele. Ristumised kõrvalmaanteede ja kohalike teedega on eritasandilised. Uus teelõik on projekteeritud kiirusele 120 km/h.

“Selle lepingu allkirjastamine on Maanteeameti viimaste aastate üks tipphetkedest, võttes kokku väga mahuka ja põhjaliku ettevalmistustööde etapi,” märkis Maanteeameti peadirektori asetäitja ehituse ja arengu alal Kaupo Sirk 2017. aastal ning lisas, et antud teelõigu ehitamine kujutas endast seatud tähtaja tõttu tee-ehitajale suurt väljakutset.

Kuna lõigu puhul on tegemist täiesti uue trassiga, oli selle loomine mõnes mõttes ainulaadne - ehitusperioodil puudus sisuline mõju olemaolevale liiklusele. Tänasel Tallinna–Tartu maantee trassil olev Kose–Ardu teelõik jääb tervikuna teenindama kohalikku liiklust ja toimib vajadusel uue tee alternatiivina mitmesuguste eriolukordade puhuks.