2022. aastal käivituv E energija Telšiai 68,9 MW tuulepark toodab aastas 235 GWh roheelektrit, millega kataks ligi 80 000 kodumajapidamise aastase elektritarbimise. Lisaks koduklientidele hakkab Eesti Energia tuuleenergiaga varustama ärikliente, et luua ettevõtete jaoks senisest paremad võimalused oma tegevust keskkonnasõbralikumaks muuta.

Kunagi varem ei ole Baltimaades nii pikaajalist ja suuremahulist roheenergia ostulepingut sõlmitud. Just Eesti Energia valmisolek 10 aasta jooksul kogu tuulepargi toodang ära osta, oli pargi finantseerimise võtmeteguriks. Baltimaade suurim roheenergia ostuleping sai teoks tänu heale koostööle E energia, General Electricu ja SEB-ga.

Eesti Energia on tütarettevõtte Enefit Green kaudu piirkonna juhtiv taastuvenergia arendaja, kuid koostöö ja pikaajalised elektriostulepingud teiste arendajatega võimaldavad ettevõtte juhatuse liikme Margus Valsi sõnul anda veel suurema panuse Baltimaade kujunemisel juhtivaks emissioonide vähendajaks terves Euroopas, tõstes samal ajal piirkonna energiasõltumatust.

„Rahvusvahelise energiaettevõttena on meie ülesanne igal koduturul pingutada nutikamate kliendilahenduste ja puhtama energiatootmise nimel," ütles Vals. „Soovime teha seda mitmekülgselt, mistõttu panustame nii taastuvenergia arendaja kui selle kokkuostjana, et pakkuda oma klientidele veelgi suuremas mahus puhast energiat. Otsime pidevalt uusi võimalusi, kuidas oma roheenergia portfelli kasvatada."

Eesti Energial on Leedus tegutsemisel pikaajaline kogemus. Energiamüügiga on seal tegeletud üle 10 aasta ning kontserni taastuvenergiaettevõttele Enefit Green kuulub seal viis tuuleparki ning ligi pool ettevõtte aastasest tuuleelektri toodangust tuleb just Leedust.

„Meie rahvusvaheline bränd Enefit on Leedus tuntust edukalt kasvatanud ning ettevõttel on oluline eelis nii hinna kui ka pakkumise sisu osas. Kohalikult toodetud elektril on inimestele oluline väärtus ja meil on hea meel, et saame seda pakkuda," lisas Vals.