"Eelmise aasta detsembris avati pidulikult Riisipere-Turba raudteelõik ning tänaseks sõidavad seal juba veidi üle poole aasta reisirongid," seisab postituses. "Vabariigi Valitsus eraldas käesoleva aasta alguses Eesti Raudteele rahalised vahendid, et minna edasi raudtee projekteerimisega Turbast kuni Rohukülani välja."

See on hea uudis kõigile, kes on aastaid raudteeühenduse taastamise puhul pöidlaid pihus hoidnud. Rongiliiklus tõotab kiiremat ühendust pealinnaga, mis muudab väikelinnas elamise kergemini teostatavaks.

Eesti Raudtee konto märkis lisaks, et tänaseks on ka väljastatud Saue valla poolsed projekteerimistingimused ning Eesti Raudtee poolt käib esimese projekteerimishanke tehnilise osa kokkupanek.

"Esimese etapi projekteerimishange hõlmab rööbastee ja rajatiste projekteerimist Saue valla ulatuses. Lisaks projekteeritakse riigimaantee number 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla ning Ellamaa raudteeviadukti ristumise lahendus," kirjutati Facebook'is.