TEZ Touri turundus- ja müügijuht Svetlana Vertjanova ütles Delfile, et seoses uute piirangutega on Kreeka-reisid tühistatud kuni 31. augustini.

Ka Novatours on saatnud täna klientidele teate, kus kirjas, et "seoses COVID-19 viiruse levikuga Kreekas keskmiselt üle lubatud normi tühistab reisikorraldaja Novatours OÜ Kreeta ja Rhodose planeeritud lennud ja reisipaketid kuni 31.08.2020 ning lükkab need edasi hilisematele väljumistele", samuti palutakse kõigil juba paketi või lennupileti broneerinud inimestel ettevõttega ühendust võtta.

"Vaatamata Kreeka populaarsemate puhkusesaarte Kreeta ja Rhodose madalale COVID-19 viiruselevikule, mis ka meie välispartnerite andmetel on mitu korda väiksem, kui Kreeka keskmised nakkuskordaja arvud (12. augusti seisuga vastavalt Kreetal 2,83 ja Rhodosel 4,99), ei käsitle Eesti Vabariigi ametiasutused neid puhkusesaari viiruse leviku näitajate suhtes eraldiseisvate üksustena, vaid Kreeka ühtse osana. See omakorda teeb edasise reisimise Kreetale ja Rhodosele nii kliendile, kui reisikorraldajale keeruliseks ning sätestab puhkuselt naastes reisijatele kahenädalase isolatsiooninõude. Ei ole just palju inimesi, kes saaks peale nädalast reisi veel kaheks nädalaks koju eneseisolatsiooni jääda. Sellest tulenevalt peatasimegi esmaspäevast reisid Kreeka saartele kuni augusti lõpuni," kommenteeris Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg Delfile. Novatoursil on tema sõnul ligikaudu 600 klienti, keda koju naastes liikumisvabaduse piirang puudutab.

Palve valitsusele: arvestage piirkondlikke erisusi

Kõik Delfiga suhelnud reisifirmade esindajad toonitasid, et Eesti valitsus võiks liikumispiiranguid kehtestades arvestada riikide-siseselt piirkondlike erinevustega - võtta arvesse, et Kreeka saartel on olukord koroonaviirusega oluliselt parem kui riigi nakatumisnäitaja tervikuna.

"Viimaste andmete põhjal on Kreetal ja Rhodosel haigestumise tase madalam kui Eestis ning olukord kuurortides on turvaline ja rahulik," sõnas Vertjanova, kelle sõnul viibib hetkel Kreekas 400 Tez Touri klienti.

"Läbi Eesti Turismifirmade Liidu pöördusime valitsuse poole palvega vaadata üle regulatsioonid reisipiirangute kehtestamisest erinevatesse sihtkohtadesse ning nendes riikides, kus see on põhjendatud, minna üle riikidepõhiselt piirkondlikule arvestusele. Saartel asuvad rahvusvahelised lennujaamad, sihtkohta ja tagasi reisimiseks korraldatakse otselende, ehk reisijad ei pea läbima sama riigi või naaberriikide mandriosa ega erinevaid transiitlennujaamu. Samuti on saartel võimalik kontrollida sisenevate ja väljuvate isikute seisundit."

"Kohapeal hotellides järgitakse Kreeka valitsuse poolt kehtestatud protokolle ja norme. Lennukites on maski kandmine kohustuslik ja kõik turistid täidavad terviseseisundi küsimustikku, lähtudes kliendi täidetud Kreeka ankeedist tehakse Heraklioni lennujaamas testimist. Ükski meie turist ei ole viirust Kreekasse sisse viinud, ega ei ole ka seda Eestisse endaga kaasa toonud," lisas ta.

Sama leidis Estraveli tegevdirektor Anne Samlik. "Eesti peaks hakkama teiste riikide, näiteks Saksamaa eeskujul lähtuma riikide piirkondade nakkuskordajast, eriti suurte riikide nagu Kreeka, Prantsusmaa ja Hispaania puhul. Antud juhul on Kreeka mandril näitaja kõrge, aga mitte Kreeka saartel, mis asuvad kaugel maismaast, ja mis on viimastel kuudel olnud ainuke sihtkoht, kuhu tšarterreise korraldati," rääkis ta.

"Samuti teeb olukorra keeruliseks lendude keelamine paaripäevase etteteatamisega nn. punases nimekirjas olevatesse riikidesse. See soodustab reisijate leidlikkust, et tulla koju läbi riikide, millele eneseisolatsiooninõue ei kehti. Teisalt tekitab see lennufirma jaoks ebamugava olukorra, kus ühel päeval võib lennata ja järgmisel mitte ning seetõttu on väga keeruline jätkusuutlikke plaane teha. See aga võib lennufirmade jaoks muuta Eesti ebaatraktiivseks sihtkohaks tulevikku vaadates. Me peaks keskenduma riiki saabujate testimisele ja reeglite välja töötamisele, kuidas viirusega hakkama saada."

"Hetkel pakutavad lahendused ei ole enam jätkusuutlikud"

Vertjanova hinnangul on maailm muutunud jäädavalt ja reeglid peaksid uue reaalsusega paremini arvestama.

"Hetkel pakutavad lahendused ei ole enam jätkusuutlikud. Meie arvates demokraatlikus ühiskonnas peab inimestel olema vabadus valida, kas reisida või mitte. See valik peab olema vastutustundlik. Tagasipöördumisel Eestisse võiks reisijatel samamoodi olla valik, kas näiteks jääda eneseisolatsiooni või teha tasuline koroonatest. Praeguses kriitilises olukorras reisikorraldajad ja hotellid oleksid valmis võtma koroonatestide kulu enda õlgadele, lubamaks inimestele rahulikult reisida," sõnas ta.

Riisbergi sõnul peab Kreeka turismiamet "konkreetset ja selgelt tuvastatavat arvestust eraldiseisvalt kõikide erinevate saarte nakkusjuhtumite üle ning seega on võimalik saada adekvaatset ja usaldusväärset teavet reaalse olukorra kohta, sealhulgas nakkuskordajad iga saare kohta eraldi".

"Olukord Kreetal ja Rhodosel erineb oluliselt sellest, mis toimub riigi mandriosas, eriti suurlinnades, näiteks Ateenas," rääkis ta. "Siin on ka teine aspekt - kui otsereisidega tšarterlende pärsitakse, hakkavad reisihuvilised kasutama sihtkohta jõudmiseks teisi erinevaid transpordiühendusi, mis omakorda hoopis suurendab nakkusohtu, kuna pikal, mitme ümberistumisega teekonnal puututakse kokku suuremal hulgal inimestega. Mitmetes EL liikmesriikides on juba muudetud riikidepõhised regulatsioone regioonipõhisteks. Kogu turismisektor pingutab selle nimel, et reisimine oleks taas võimalikult ohtu."

Tuneesia kerkimas alternatiiviks?

TEZ Tour pakub Vertjanova sõnul tühistatud reiside asemel klientidele hilisemaid reisiaegu, teist sihtkohta, võimalust jätta tasutud summa ettemaksena ootele tulevase reisi tarbeks või rahatagastuse avalduse kirjutamist.

Novatoursi kliendikirjas pakuti nüüdseks tühistatud Kreeka-reisi soetanud klientidele pakutud sarnaseid võimalusi - kasutada sama reisi järgmisel aastal, valida reis muusse sihtkohta, näiteks Tuneesiasse, "Puhkus Baltimaades" majutuspaketti või hoopis vautšerit, millega planeerida hilisem reis mõnele teisele väljumisele. Tuneesiat, kus "viiruse levik madal ning isolatsiooni nõuet ei ole", soovitab klientidele asendusreisiks Delfiga suheldes Go Traveli partnersuhete juht Age Põder.

Tuginedes koroonaviiruse nakatunute suhtarvule uuendab välisministeerium igal reedel nimekirja riikidest, kust Eestisse saabujatele kehtib kahe nädala pikkune liikumisvabaduse piirang. Reedel jõudis nimekirja ka Kreeka, kus tänaseks on uute nakatumisjuhtumite arv viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta kerkinud 23-ni. Kordaja, kust alates liigub riik "punasesse nimekirja", on 16.

Liikumisvabaduse piirang tähendab, et inimene võib Eestisse saabumisest 14 kalendripäeva jooksul elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda üksnes tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või inimese elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral või toidu, esmatarbekaupade ja ravimite soetamiseks.