Creditinfo globaalne tiim koos Eesti äriandmete spetsialistidega on välja töötanud põhjaliku mõjumudeli, et hinnata koroonaviirusest alguse saanud ahelreaktsiooni ning ebakindluse tegelikku lühi- ja pikaajalist mõju nii tegevusalati, majandusharuti kui ka üksikute ettevõtete lõikes.

Mõjumudeli alusel arvutatud skoori saavad ettevõtted kasutada nii enese hindamiseks kui ka klientide ja koostööpartnerite finantstervise mõistmiseks, et selle alusel võtta vastu paremaid äriotsuseid nii jooksvalt kui ka pikaajaliselt ning strateegiliselt.

Tervisekriis Eestis ja maailmas, paljude majandusharude sulgumine eriolukorra tõttu, sõltuvus asukohast, sotsiaalne distantseerumine, häired ekspordis ja impordis, töötajate haigestumised ning inimestes kasvanud hirm teadmatuse ees on avaldanud olulist, nii negatiivset kui ka positiivset mõju erinevatele majandusharudele ja ettevõtete äritulemustele ning jätkusuutlikkusele.

Riigi ja krediidiasutuste majanduslikud meetmed, näiteks hüvitised, maksepuhkused, sildlaenud, toetuslaenud ja garantiid tähendavad, et traditsioonilised likviidsus- ja makseraskused, näiteks kohustuste mittetäitmine, maksude tasumisega hilinemine, maksete katkestamine ja pankrotid ei teostu nii kiiresti kui tavaliselt.

Kriisimõju mudeli väljatöötamises osalesid Creditinfo finantsspetsialistid Eestist, Islandilt, Lätist ja Tšehhist.

Kuidas hinnatakse COVIDi mõju?

Tavapärases olukorras annab ettevõtte krediidireiting selge pildi ettevõtte positsioonist. Krediidireiting koosneb reitinguklassist skaalal AAA kuni D ja lisaklassidest U (Unidentified), N (New) ja O (Out of Business), millele lisandub maksehäire tekkimise tõenäosus protsentides.

Maksehäire tekkimise tõenäosus näitab, kui suure tõenäosusega jätab ettevõte järgmise 12 kuu jooksul oma maksekohustused täitmata.

Creditinfo ja teiste finantsasutuste kogemuste põhjal praeguses ebakindlas olukorras kohustuste mittetäitmine suureneb, aga riskikategooriate järjestus püsib enamasti sarnane. Finantsiliselt tugevatel ettevõtetel, kel pole varem maksehäireid ega maksuvõlga olnud, on teiste ettevõtetega võrreldes ebakindlusega kergem toime tulla ja seetõttu on need ettevõtted koostööpartneritena või klientidena äris vähem riskantsed.

Seega ennustavad ettevõtete krediidireitingud kohustuste mittetäitmise tõenäosust tulevikus, kuid ennustamise mudel ei hõlma veel täielikult selle ülemaailmse kriisi spetsiifilist mõju ettevõtetele ega sellega seonduvat ebakindlust.

Ettevõtte krediidireitingu kõrval võtab COVID-19 impact score’i algoritm arvesse lisaks üldistele varasemate majandusaastate äritulemustele ka kriisiaegseid finantsandmeid, otsuseid, käitumist ja ettevõtete tegevust tervikuna ning loob selle tulemusena igale ettevõttele usaldusväärse mõjuskoori väärtuse.

Ettevõtted rühmitatakse 21 tegevusala kategooriasse või sektorisse EMTAK kategooriate ja asukoha alusel. Igale sektorile antakse reiting järgnevate tegurite põhjal:

  • finantsinformatsioon,
  • sõltuvus turismist (s.o kui palju mõjutab turismi kahanemine antud tegevusala),
  • kui vajalik toode/teenus on igapäevaselt,
  • kui kergesti saab ettevõte toimida piirangute korral,
  • kui hästi suudab firma kohaneda muutuvate oludega,
  • kui kiiresti suureneb nõudlus pärast piirangute lõppemist,
  • kui tõenäoline on tarneahela katkemine.

Mõju hindamine tugineb suuresti ekspertarvamusel, aga võtab arvesse riigiabi taotlenud ettevõtete hulka Islandil, Eestis ja Lätis ning varajasi makseraskuste märke. Selle põhjal on loodud viis kategooriat, mis vastavad erinevatele ebakindluse tasemetele ettevõtete toimimiskeskkonnas.

Kui tööstusharu mõjuhinnang kombineerida ettevõtte krediidireitinguga, on võimalik võtta kokku ettevõtte toimimise ebakindlus nii selles osas, kui suure tõenäosusega satub ettevõte traditsioonilise mudeli alusel järgmise 12 kuu jooksul makseraskustesse, kui ka selles osas, kui palju on ettevõtte toimimises ebakindlust COVID-19 epideemia tõttu.

Miks on COVIDi mõju hindamine kasulik?

Terve portfelli hindamisel COVID-19 mõjuskooriga on võimalik aru saada portfelli üldisest riskisusest ja suunata oma vahendid sinna, kus on kõige suurem vajadus, samas juhtida ettevõtte tulevikku suunatud riskiisu ja krediidipoliitikat otsustamisprotsessi ning -reeglite korrigeerimise kaudu.

Üksiku kliendi või koostööpartneri hindamisel on võimalik kiirelt reageerida riski muutustele ja vajadusel korrigeerida kinnitatud krediidilimiite või need tühistada.

Samuti on COVIDi mõju hindamine abiks uute klientide valimisel, minimeerides riske ja ebakindlust oma äris.

Eduka Eesti ettevõtte tiitel on Creditinfo tunnustus tublidele Eesti ettevõtetele, kelle majanduslik seis on
järgi suurepärane (AAA), väga hea (AA) või hea (A). Kõrge krediidireiting räägib ettevõtte heast majandusolukorrast, tublidest finantstulemustest ja korrektsest maksekäitumisest ning on aktsepteeritud nii Eestis kui ka rahvusvahelisel turul.


Vaata lähemalt ja telli ka oma ettevõttele eksklusiivne tunnistus
.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid