Oksjonile pandud metsamaa oli jaotatud kolme paketti vastavalt piirkonnale: Saarte pakett (48 kinnistut Saare-, Muhu- ja Hiiumaal), Peipsiääre pakett (14 kinnistut Tartu-, Põlva- ja Jõgevamaal ning Lääne- ja Ida-Virumaal) ja Mandri-Eesti pakett (11 metsakinnistut Tartu-, Võru- ja Läänemaal ning Ida-Virumaal).

Pakettide alghinnaks määrati 2 690 000 eurot. AS Timber juhatuse liikme Jaakko Kuuse sõnul pidas sellist alghinda kõrgeks enamus Eesti metsandussektori tegijaid. „Tänaseks on aga oksjonid lõppenud ja heameel on tõdeda, et kinnistud ei leidnud üksnes uut omanikku, vaid oksjonil kerkis nende hind suisa 125 000 euro võrra.“ Lõplikuks müügihinnaks kujunes 2 815 000 eurot.

Tänaseks on Timber.ee oksjonikeskkonda lisatud juba kaks uut ja veelgi mahukamat paketti, kus omanikuvahetust ootab kahte paketti koondatuna 107 metsakinnistut Eestis erinevates kohtades. Kokku on pakettidena oksjonil 1185,54 hektarit metsamaad alghinnaga kokku 6,2 miljonit eurot.

Millest selline huvi Eesti metsa vastu?

Eestis on hetkel kanda kinnitamas mitmeid uusi investoreid ja investeerimisfonde, kes on huvitatud metsamaa soetamisest ja on seega valmis metsa investeerima märkimisväärseid summasid. Põhjuseks asjaolu, et mets on investeerimisobjektina võrdlemisi riskivaba. Kuna majandust on tabanud jahenemine ning aktsiad ja võlakirjad on muutunud riskantsemaks, otsitakse turvalisemaid, kuid väiksema tootlikkusega investeerimisvõimalusi.

“Skandinaavia ja Euroopa investeerimisfondide huvi Eesti metsamaa vastu on hüppeliselt kasvanud,” kinnitab Jaakko Kuusk.

Ühelt poolt metsafirmade ja suurmaaomanike huvi majanduslanguse korral kapitaliseeritud olla ja teiselt poolt fondide huvi paigutada raha metsa on nad toonud kokku Timber.ee oksjonikeskkonda. “Täpselt samadel alustel ja tingimustel, nagu oleme senini teenindanud oma eraisikutest kliente raieõiguste ja metsakinnistute müügil, on nüüd oksjonitel müüjate rollis varem oksjonitelt ostnud metsafirmad ja pakkujate poolel investeerimisfondid, kusjuures lisaks kodumaisele rahale ka väliskapital,” toob Kuusk välja.

Kuidas sellised suurtehingud erametsaomanikku mõjutavad?

Tekkinud olukord mõjutab väga palju üksikute kinnistute oksjoneid, sest sektorisse lisanduv kapital hakkab kohe otsima väljundit samas valdkonnas. Erametsaomanike jaoks on see hea uudis –metsafirmadel on rohkem võimalusi maksta oksjonil kõrgemat hinda ka üksikute kinnistute eest.

“Nii imelik, kui seda öelda ka pole, on COVID-19 puhanguga seotud majanduslangus mänginud väga soodsad kaardid kätte neile metsaomanikele, kel plaan oma metsa müüa. Oma metsakinnistu eest on just praegu võimalik saada kõrget hinda isegi sel juhul, kui müüki pannakse metsamaa, millel pole veel raieküpset metsa” märgib Kuusk. Ta lisab, et nii fondid kui ka investorid on huvitatud ka noorest ja keskealisest metsast, mida ei saa kohe ega lähitulevikus raiuda, vaid see soetatakse just pikaajaliseks investeeringuks. Seetõttu ei pea muretsema ka selle pärast, et mets pärast müüki kohe maha raiutakse. Seadused ja heaperemehelik käitumine meie metsades ja looduse suhtes üleüldiselt kehtivad kõigile – nii suurtele kui väikestele metsamaa omanikele.

Kuid tõsiasi on, et investeerimisfondid ei osta metsakinnistuid otse eraisikutelt, kuna neil puudub ressurss tegeleda iga kliendi ja maaomanikuga eraldi ehk puudub ressurss tegeleda n-ö müügitööga. Seetõttu võtab osapooltega suhtlemise enda kanda Timber.ee kümneliikmeline meeskond, kes on oksjonikorraldajana ühendavaks lüliks metsaomanike ja metsafirmade ning metsaettevõtete ja fondide ning investorite vahel.

AS Timber juhatuse liige Jaakko Kuusk täpsustab: „Just eraisikutega otse tehingute tegemine on olnud varasemalt ja on ka praegu metsafirmade jaoks üks aja- ja rahamahukas ettevõtmine, kui võtta arvesse sellest saadava tulu proportsiooni. Tihti tuleb metsaomanikule algtasemel selgitada metsa olemust ja elutsüklit ning sellest sõltuvat hinna kujunemist. Seetõttu ongi metsaomanike jaoks lahenduseks Timber.ee oksjonikeskkond, kus nii ostja kui müüja jaoks on tehtud kõik võimalikult lihtsaks, kiireks ja mis peamine, mugavaks."

“Suhtleme metsaomanikega ja valmistame koostöös kinnistute oksjonid ette selliselt, et ostjad ise ei peaks metsaomanikega suheldes tühja tööd tegema. Seeläbi saavad nad pakkuda oksjonitel kõrgemat hinda kui otse omanikele pakkumist tehes. Oksjonilt ostes säästab ostja aega ja raha ja saab metsaomanikule kõrgemat hinda maksta,” sõnab Kuusk.

Käsitöö ja vastutus jääb Timberi kanda

Metsaomanikega suhtlemise, vajalike dokumentide ettevalmistamise ja lisaks ka vastutuse korrektse asjaajamise eest võtab AS Timber oksjoneid korraldades enda kanda. Metsaomanike mureks jääb põhimõtteliselt vaid oodata oksjoni lõppu, anda allkiri notaris ja vaadata, kuidas raha laekub kontole.
Sama lihtne ja loogiline on kõik ka ostja jaoks. Jaakko Kuusk ütleb, et Timber.ee toimimisloogika on imelihtne: “Kui oled kõrgeima hinna pakkuja, saad ka soovitud metsa kindlalt endale. Ei mingeid emma-kumma osapoole eest varjatud tasusid, läbirääkimisi või salajasi kokkuleppeid. Seetõttu on oksjonil osalejad valmis välja käima ka oma maksimumhinna. See lihtne ja selge loogika kehtib Timber.ee oksjonikeskkonnas nii kinnistupakettide, üksikute kinnistute kui ka raieõiguste oksjonitel.“

Tänaseks on Timber.ee keskkonnas edukalt lõppenud 1082 oksjonit, mille kogusumma on enam kui 30 miljonit eurot. See summa on saavutatud just tänu oksjonikeskkonna lihtsale ja mugavale toimimisloogikale ning tõmmanud vaiba alt paljudelt metsakelmusega tegelevatelt ettevõtetelt, kes iga päev pakuvad telefonikõnede ja meilide teel metsaomanikele naeruväärselt madalat hinda nii raieõiguse kui ka kinnistute eest.

Timber.ee oksjonil uued metsakinnistute paketid – rohkem kui tuhat hektarit metsamaad ja sada kinnistut

Investeerimisfondid, metsavarumisega tegelevad ettevõtted, suurmaaomanikud saavad nüüdsest AS-i Timber oksjonikeskkonnas osta ja müüa metsakinnistute pakette. Aktiivseid pakette on hetkel pakkumisel 2, milles kokku 107 kinnistut 1185,54 hektari metsamaaga. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 01.09.2020 kell 14.00.

Suurim neist on Suur Eesti pakett, mis koosneb 79 metsakinnistust, milles kokku 884 hektarit metsamaad erinevates maakondades Eestis, valdavalt Lääne- ja Ida-Virumaal, Harjumaal, Pärnumaal, Raplamaal, Jõgevamaal, Võrumaal. Paketi alghind on 4 850 000 eurot. Tutvu paketiga: oksjonid.timber.ee/kinnistu/1551

Pakkumisel on ka Lääne-Viru pakett – 28 metsakinnistut Lääne-Virumaal. Kokku 301,54 hektarit metsamaad alghinnaga 1 350 000 eurot. Tutvu paketiga: oksjonid.timber.ee/kinnistu/1585

Lisaks neile kahele kinnistute paketile on Timber.ee metsaoksjonikeskkonnas enampakkumisel ka 26 eraldi metsa- ja põllukinnistut, kokku 336 hektarit ja 1 477 350 euro väärtuses. Samuti 18 aktiivset raieõiguse oksjonit, kokku üle kümne tuhande tihumeetri raiutavat mahtu enam kui 300 000 euro väärtuses.

Kõikide nii pakettides sisalduvate kinnistutega kui ka eraldiseisvate üksikkinnistute ja raieõiguste müügi- ning oksjonitingimustega saab tutvuda Timber.ee oksjonikeskkonnas oksjonid.timber.ee lehel.

Eesti metsafirmad kasutavad Timber.ee keskkonda investeerimisfondidele ja suurettevõtetele suunatud müügis

Uue tulijana on fondidele ja investoritele suunatud müügis oma metsakinnistute paketi oksjonile pannud Lääne-Virumaalt pärit metsaettevõte Rivalte Grupp OÜ.

Ettevõtte juhatus leiab, et Timber.ee oksjonil kinnistute pakettide müümine just praegu on igati õige otsus ja just eelmiste pakettide oksjonite tulemusi vaadates. “Pole ju saladus, et kogu metsandussektor pidas eelneva kolme paketi alghindasid liiga kõrgeks, kuid kõigile üllatuseks müüdi need oksjonil maha ja lausa alghinnast kõrgemalt. See näitab, et praegu on väga õige aeg ka meil sellele rongile hüpata, et oma pikaajalisest metsainvesteeringust väljuda, kuni soodne olukord seda võimaldab,” kommenteeris ettevõtte juhatus, kel on olnud müügimõtted peas juba viimased neli kuud ja olemas värskelt valminud inventeerimisandmedki. “Seetõttu nii kiirelt oksjoni avaldatud saimegi.”

AS Timber juhatuse liige Jaakko Kuusk ootab, et juba septembris toimuvad järgmised suurtehingud metsaga ning need ei jää kindlasti viimaseks. “Juba seetõttu, et suurte fondide ja investorite huvi metsamaa vastu on kasvanud ning Timber.ee loodud usaldusväärne, selge ja konkreetne võimalus oma metsamaid pakettidena oksjonil müüa annab metsatehingutele kindlasti tulevikus hoogu juurde. Timber.ee oksjonikeskkonna toimimisloogika eeliseks on ka tõsiasi, et ükski ostuhuviline ei saa teiste potentsiaalsete pakkujate ees ühtegi soodustingimust või informatsiooni oksjoni kulgemise kohta. Timber.ee oksjon annab kõigile võrdsed võimalused pakkuda ja õiguse osta juhul, kui pakutud hind osutub kõrgeimaks.”

Samuti märgib Kuusk, et positiivselt lõppenud ja käimasolevad oksjonid on selgeks signaaliks turul, et senised läbirääkimistel põhinenud pakettide müügiprotsessid täna enam ei toimi. “Käsitöö, salakokkulepped, telefonikõned, eri laudade taga läbirääkimised ja hinnas tingimised on eilne päev. Täna tuleb parim tulemus oksjonil. Seda on kinnitanud nii eelmiste pakettide müüja kui ka ostjad,” ütleb Kuusk ja lisab, et kuigi pealtnäha võib tunduda, et oksjoni korraldamine on müüjale kulukas ettevõtmine, katab oksjonil saavutatav hinnalisa selle kulu ja rohkemgi veel.
Oksjonitelt ostjad on teadlikud, et AS Timber on kinnistute pakettide müüjatega sõlminud siduvad lepingud ja teinud vajaliku eeltöö. “See tähendab, et ostjal kulub vähem aega ja raha läbirääkimiste pidamisele ja tehingu ettevalmistamisele ning ajavõiduga saavutatud raha saab kasutada oksjonil kõrgema pakkumise tegemiseks,” märgib Kuusk.

Pakkumise esitamine toimub turvaliselt elektrooniliselt

Kinnistupakettide müük nagu ka üksikute metsakinnistute oksjonid, toimuvad AS-i Timber korraldatud oksjonil n-ö suletud ümbriku meetodil, kus pakkumise esitajal ehk ostjal on ainult üks võimalus oma pakkumist esitada. Pakkumise esitamiseks tuleb oksjonikeskkonnas alla laadida pakkumisdokument, täita vastavad väljad, sh pakutav summa, digiallkirjastada ja edastada see iga oksjoni jaoks loodud individuaalsele e-posti aadressile, mida ei avata enne oksjoni tähtaega. Ligipääs saabunud pakkumistele on ainult AS Timber juhatusel. Sõltumatu serveriteenuse pakkuja annab kinnituse, et enne pakkumiste esitamise tähtaega ei ole e-posti kontole sisse logitud ega postkasti sisuga tutvutud.

Oksjoni tähtaja saabumise järel avatakse kõik pakkumised üheaegselt ning võitjaks osutub kõrgeima pakkumise teinud pakkuja. Oksjonil on lubatud teha ka alghinnast madalam pakkumine, kuid selle aktsepteerimine müüja poolt on kirjeldatud enampakkumise tingimuste dokumendis.

Loogiline areng AS Timber jaoks

Suurmaaomanikke ehk juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kellele kuulub Eestis üle 100 hektari metsamaad, on Eestis üle 300. Kuusk toob välja, et kuna pakette ostetakse ja müüakse sarnaselt üksikkinnistutega, on AS-i Timber tähelepanu suunamine antud segmendile ettevõtte arengu seisukohast loogiline samm. „Oleme üksikute kinnistute oksjonite korraldajana tõestanud enda positsiooni turul – oleme edukalt läbi viinud üle kolmesaja kinnistu oksjoni, kokku enam kui 2300 hektarit ja kogusummas üle 13 miljoni euro. Meie oksjonite tulemused, lõpphinnad, on olnud tunduvalt kõrgemad igasugusest võrdlevast maa hindade statistikast.“

Timber.ee metsaoksjonikeskkonnas on tänaseks edukalt lõppenud 1 082 oksjonit kogusummas 30 540 419 eurot. Raieõiguste oksjoneid on edukalt lõppenud 739 ja kinnistute oksjoneid 342. Oksjonitelt on ostetud raieõigusi 17 352 336 euro eest ning kinnistuid 13 188 083 euro väärtuses. Kõigi tehingute hindadega ja statistikaga saab tutvuda Timber.ee oksjonikeskkonnas oksjonite ajaloo all.

Kas soovid rohkem infot, kuidas timber.ee oksjonikeskkonnas oma raieõigust või metsakinnistut müüa? Võta meiega ühendust!

AS Timber
www.timber.ee
info@timber.ee
666 5050
Estonia pst 9 (Solarise keskus), 10143 Tallinn