Uurimuse käigus makstakse 120 inimesele 1200 eurot kuus ehk summa, mis on napilt üle Saksamaa vaesuspiiri. Uurimuse läbiviijad võrdlevad eksperimendis osalejate kogemust 1380 inimesega, kes seda toetust ei saa, kirjutab Business Insider.

Saksamaa majandusuuringute instituudi korraldatud eksperimenti rahastati 140 000 inimese annetusest.

Kõik osalejad peavad alguses vastama nende elu, tööd ja vaimset seisundit puudutavatele küsimustele, et näha hiljem, kas kodanikupalk avaldab mingit mõju.

Kodanikupalga idee seisneb selles, et valitsus maksaks igale inimesele kord kuus kindla summa olenemata sellest, milline on tema töötasu või kas ta üldse käib tööl. Kodanikupalga toetajad leiavad, et see aitab vähendada lõhet rikaste ja vaeste vahel. Kriitikute hinnangul pole selle mõjusid piisavalt uuritud ja selle saajad võivad tööl käimise lõpetada.

Soome katsetas kodanikupalka mõned aastad tagasi. 2017. aasta jaanuarist kuni 2018. aasta detsembrini said 2000 töötut soomlast 560 eurot kuus. Eksperimendist selgus, et kuigi raha saajad muutusid õnnelikumaks, siis ei vähendanud see töötute arvu.