Seminari üheks käsitletavaks teemaks oli Euroopa Liidu tasand, mida tutvustas valdkonna üks tippspetsialiste, Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats. Ürituse eesmärgiks oli lähendada Norra ja Eesti vahelisi ärisuhteid ja tutvustada nii uusi aktiivseid inimesi kui ka anda infot uute riiklike plaanide kohta. Lisaks anti ülevaade nii Eesti kui Norra visioonidest ja võimalustest riikidevaheliseks äritegevuseks.

Norra-Eesti Kaubanduskoja, Norra saatkonna ja EAS-i poolt korraldatud üritusel astusid üles Norra suursaadik Else Berit Eikeland, Lucie Katrine Sunde-Eidem, riigisekretär Norra kaubandus-, tööstus- ja kalandusministeeriumist, Norra väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete assotsiatsiooni SMB Norge tegevjuht Olaf H. Thommessen ning EASi esindajad Norras.

Seminar toimus inglise keeles ilma tõlketa.