„Tegu on iga-aastase strateegia ülevaatusega. Suur osa muutusi on moel või teisel seotud kriisiga: kriisist taastumisele keskendumine keskpanga analüüsis ja nõustamistöös ning samuti kriisikogemuse järeldused keskpanga teenustele ja töökorraldusele," märkis Eesti Panga president Madis Müller. "Lisaks on plaanis tugevdada rõhuasetust innovatsiooni toetamisele finantssektoris ning tõsta esile keskpanga rolli kliimamuutustega seonduvas."

Keskpanga president Madis Müller andis nõukogu liikmetele tavapärase ülevaate euroala ja Eesti majandusolukorrast.

Nõukogu sai ülevaate siseauditi esimese poolaasta tööst ja kinnitas oma teise poolaasta töökava. Lisaks tutvustati nõukogu uuele koosseisule pangas kehtivaid reegleid ja juhendeid.

Keskpanga nõukogu järgmine korraline istung on plaanitud 15. septembriks.

Eesti Panga VIII koosseisu kuuluvad Riigikogu liikmed Jaanus Karilaid, Ivari Padar, Sven Sester, Andres Sutt, Jaak Valge ja valdkonna asjatundjad Kaie Kerem, Enn Listra, Rein Minka ja Urmas Varblane. Eesti Panga nõukogu esimees on Mart Laar.