"Baltika tänab siiralt kõiki oma võlausaldajaid ja teisi koostööpartnereid mõistva suhtumise eest raskel ajal, millise toetuse abil on õnnestumas jätkata ettevõtte tegevuse ning arenguga," ütles ettevõtte juhatuse liige ja tegevjuht Flavio Perini tänases börsiteates.

Täiendavalt teavitas Baltika investoreid sellest, et Baltika ja selle tütarettevõtted, AS Kawe ning selle tütarettevõtted ning Baltika aktsionär KJK Fund SICAV-SIF’iga läbi selle valdusettevõte on sõlminud lepingu, mille alusel omandas KJK Kawe Group’ilt teatud nende nõuded Baltika Grupi vastu.

"Nõuete omandamise raames nõuete sisu ei muudetud ning ainsa muutusena Baltika Grupi jaoks on nüüdsest kohustus Kawe Grupi ühingute asemel KJK vastu. Baltika hinnangul ei too nimetatud tehing kaasa mõju Baltika kasumile, varadele ja kohustustele," märkis Perini.

Kuna KJK Fund SICAV-SIF omab Baltikas olulist osalust ning KJK Fund SICAV-SIF juhatuse liikmed Lauri Kustaa Äimä ja Jaakko Sakari Mikael Salmelin on Baltika nõukogu liikmed, kvalifitseerub ülalpool nimetatud tehing tehinguks seotud isikutega Nasdaq Tallinna Börsi reglemendi mõistes.