Statistikaameti juhtivanalüütiku Robert Müürsepa sõnul koges eriolukorra tõttu valdav osa tegevusaladest majanduslangust. „Eriolukorrast räsitud majutus ja toitlustus langes 58%, töötlev tööstus 19%, kaubandus 11%, transport 8%, kinnisvaraalane tegevus 13%, kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 10%. Ainsate tegevusaladena jätkasid kasvu ehitus 12% ning info ja side 8%," täiendas Müürsepp.

Võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga vähenes ka maksude laekumine, kuid see oli aeglasem kui majanduse üldine langus.

Eratarbimine langes 8,7%. Ainsatena näitasid kasvu koduse elustiiliga seotud kulutused toidule ja sideteenustele. Kulutused kõigis muudes kaubagruppides langesid: eelkõige osteti vähem rõivaid, jalatseid ning ei kasutatud transporti ja mitmesuguseid teenuseid.