Töötlevas tööstuses toodeti eelmise aasta juuliga võrreldes 1% vähem toodangut. Statistikaameti analüütiku Helle Bunderi sõnul näitas töötlev tööstus juulis siiski taastumismärke, sest rohkem kui pooled tööstusharudest ületasid eelmise aasta mahu. „Suurema osatähtsusega tööstusharudest kasvasid elektriseadmete ning arvutite ja elektroonikaseadmete tootmine, samuti puidu töötlemine. Toodang vähenes aga metalltoodete ja toiduainete tootmises," täiendas Bunder.

Töötleva tööstuse toodangust 67% müüdi välisturule, ekspordi osa sellest oli suurim arvutite ja elektroonikaseadmete tootmises. Korrigeerimata andmetel tõusis toodangu müük ekspordiks võrreldes eelmise aastaga 2%, siseturule müük aga vähenes 11%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti juulis võrreldes juuniga tööstuses kokku 3% ja töötlevas tööstuses 4% rohkem toodangut.

Energeetika valdkonnas suurenes elektri tootmine võrreldes 2019. aasta juuliga 5%, kuid soojuse tootmine jäi samale tasemele.