Raskeveokite liiklumise piirang hakkab kehtima 14. septembrist, millest alates peavad raskeveokite juhid arvestama, et marsruut tuleb planeerida vastavalt ümbersõiduskeemile. Raskeliiklus on tähistatud marsruudil Puiestee-Jaama-Idaringtee-Ringtee.

Piirang raskeveokitele tugineb 2018. aastal tellitud liiklusuuringul, mille järgi on Riia ja Turu tänava ristmiku raskeliikluse osakaal väga kõrge. Lisaks tahetakse meetmega parandada kesklinna keskkonda ja liiklusohutust.

„Raskeveokid on linnakeskkonnas oluliseks ohu- ja müraallikaks ning seetõttu on transiitliikluse puhul äärmiselt mõistlik ja vajalik veokid linnasüdamest eemal hoida. Kahjuks ümbritseb hetkel ringtee Tartut vaid pooles ulatuses ning seetõttu langeb transiitliikluse koormus paratamatult ka osadele linnatänavatele. Raskeveokite tõhusaks ümbersuunamiseks on hädavajalik linna ümbritseva ringtee lõpuni valmis ehitamine," ütles abilinnapea Raimond Tamm.

Kesklinna piirkonda jäävate asutuste teenindamiseks väljastab linnamajanduse osakonna liikluskorraldusteenistus raskeveokitele eriload, mille järgi võib piirkonda siseneda, mitte sellest läbi sõita. Lisainfo erilubade taotlemise kohta leiab Tartu linna kodulehelt.