Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on töötukassal valmimas eraldi tööturuteenuste pakett turismisektorist koondatud inimestele, mida arutatakse homme valitsuses ning 7. septembril Eesti Töötukassa nõukogus.

Kuidas aidata suurt hulka järsult töö kaotanud inimesi? Kiige sõnul on suurkoondamiste puhul võimalik ka Euroopa Liidu liikmesriikidel taotleda toetust Euroopa Gloabaliseerumisega Kohanemise Fondist. Selleks peab liikmesriik esitama Euroopa Komisjonile taotluse, mille peavad heaks kiitma ka Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament.

"Sotsiaalministeerium tutvustas juba kevadel Vabariigi Valitsusele ettepanekut taotleda EGF-ist toetust turismiga seotud sektorites tööta jäänud inimestele täiendavate teenuste pakkumiseks," ütles Kiik. "Vastav taotlus on ettevalmistamisel."

Pikaajaliselt palgatoetusi maksta pole mõtet
Samas ütles Kiik täna ERR-ile, et kuna praegu pole teada, millal ja mis mahus turism Eestisse naaseb, pole mõtet turismisektori töötajatele pikaajaliselt palgatoetusi maksta.

"Kui me näeme, et ei ole turiste, piisavalt turgu ja kliente, keda teenindada, siis ei ole ka mõistlik see, et inimesed oleksid viis või kuus kuud ainult toetuse peal, kui neil tegelikult tööd ei ole. Ja me ei tea ka seda, kas see kuue kuu pärast tuleb," ütles Kiik.