„Ühtlustame väikepakkide maksustamise reegleid, et toetada nii meie kui kogu Euroopa Liidu ettevõtjaid konkurentsis kolmandate riikide ettevõtjatega,“ ütles rahandusminister Martin Helme. „E-kaubandust puudutavad käibemaksureeglid on edaspidi lihtsamad ja kõigi jaoks õiglasemad,“ lisas minister.

Väljastpoolt Euroopa Liitu Eestisse tellitavate kuni 22 eurot maksvate väikepakkide maksuvabastus kaotatakse, et tagada Eesti ettevõtete võrdne kohtlemine võrreldes väljaspool ühendust tegutsevate ettevõtjatega. Praegu on EL-i ettevõtjad viimastega võrreldes halvemas olukorras, kuna ELi ettevõtjad peavad sama väärtusega kaubalt arvestama käibemaksu juba esimesest eurosendist alates.

Kolmandatest riikidest pakkide sujuvama liikumise tagamiseks on ettevõtjatel võimalik soovi korral kasutada kuni 150 eurot maksvate pakkide puhul kaugmüügi erikorda. See võimaldab müüjatel lisada kauba müügihinnale kohe ka selle importimisel tasumisele kuuluva käibemaksu. Kui ettevõtja erikorda rakendada ei soovi, on võimalik ostja eest käibemaks tasuda ja tolliformaalsused täita ka posti- või kullerteenusettevõttel. Alles jääb ostja jaoks ka võimalus soovi korral ise saadetisega kaasneva maksu- ja deklareerimiskohustuse täitmiseks olukorras, kus kauba müüja kaugmüügi erikorda ei rakenda.

Muudatuste tulemusel tekib internetipõhistel müügiplatvormidel nagu näiteks AliExpress, Alibaba, Wish, Joom, EBay ja Amazon, teatud juhtudel käibemaksu tasumise ja deklareerimise kohustus tegeliku müüja asemel ning neil on õigus deklareerida Eestis tekkiv käibemaksukohustus liikmesriigis, kus nad on ennast erikorra rakendajana registreerinud ja registreerimisliikmesriik kannab laekunud käibemaksusumma Eestile.

Eelnõuga ühtlustatakse ka liidusisese kaugmüügi maksureegleid. Praeguse korra kohaselt kehtestab iga liikmesriik piirmäära, mille ületamisel tuleb teise liikmesriigi ettevõtjal tasuda kaugmüügilt käibemaks kauba saaja riigis. Piirmäära täitumiseni tasub ettevõtja kaugmüügilt käibemaksu oma asukohariigis. Eestis on piirmäär praegu 35 000 eurot.

Muudatusega kehtestatakse kaugmüügi üldine piirmäär 10 000 eurot aastas, selle täitumisel tuleb tasuda käibemaks vastavalt igas liikmesriigis, kuhu ettevõtja kaugmüügi korras kaupa müüs. Halduskoormuse lihtsustamiseks võib ettevõtja rakendada erikorda, mille kohaselt teistes liikmesriikides tekkiv maksukohustus deklareeritakse ja käibemaks tasutakse oma asukohariigi maksuhaldurile, kes selle teisele liikmesriigile edastab.

Lootusetute võlgade puhul tekib ettevõtjatel õigus teatud tingimustel vähendada oma maksukohustust võõrandatud kauba või osutatud teenuse müügihinnalt arvestatud käibemaksusumma võrra, kui ostja on jätnud kauba või teenuse eest tasutama. Selleks peab võlanõue olema raamatupidamises maha kantud ja see ei tohi olla võõrandatud; arve tasumise tähtajast peab olema möödunud 12 kuud kuni kolm aastat, maksukohustuslane ja kauba soetaja/teenuse saaja ei tohi olla seotud isikud. Juhul kui nõue ületab 30 000 eurot, on nõude lootusetuks hindamise lisatingimuseks jõustunud kohtulahend.

Muudatused jõustuvad 2021. aasta 1. juulil.