Kriteeriumid näevad ka ette, et piirkonnas, kust reisija tuleb, tehakse nädalas vähemalt 250 testi 100 000 inimese kohta ning positiivsete testide osakaal kõikide testide hulgas peab piirkonnas olema alla kolme protsendi.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus avaldab ka liikmesriikide andmete põhjal ühtse värvikoodiga Euroopa kaardi, mida ajakohastatakse kord nädalas. Selle järgi jaotatakse piirkonnad roheliseks, oranžiks, punaseks ja halliks, millest viimane tähistab piirkondi, mille hindamiseks pole piisavalt teavet või kus testide arv 100 000 inimese kohta jääb alla 250.

Komisjoni ettepaneku kohaselt peaksid liikmesriigid esitama teistele liikmesriikidele ja komisjonile kord nädalas teavet vaba liikumise piirangute kavandamise või reisipiirangute kaotamise kohta. Komisjoni ettepanekut soovituse kohta arutatakse nõukogus ja plaani kohaselt võetakse see vastu lähinädalatel.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist või vaadata juuresolevast AK saatelõigust.