„Tänaseni näitavad elektrimüüjad oma klientidele taastuvenergia sildi all mitte ainult tuulest, veest või päikesest toodetud, vaid ka puidu põletamisest saadud elektrit. Inimene ei saa seega tegelikkuses valida, millist ja kui suures ulatuses taastuvenergiat ta ostab ega teha läbini keskkonda hoidvaid valikuid,“ märkis Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik.

Ettevõte on otsustanud loobuda hakkepuidu põhiste taastuvenergia sertifikaatide ostmise – kuna ettevõtte ise hakkepuitu kasutades elektrit ei tooda – ja pakub nüüdsest oma taastuvelektri paketi kaudu ainult puhtalt päikesest toodetud elektrit.

Tarbijad küsivad elektri päritolu kohta

Selle sammu otsustas Eesti Gaas ette võtta seetõttu, et tema elektriklientide arv samm sammult kasvab ning üha enam tarbijaid eelistavad roheelektrit. Samuti tunnevad tarbijad üha rohkem huvi, mis päritolu ja allikast elekter on toodetud.

„Seega oleme võtnud lähenemise, et pakkuda edaspidi selget toodet ehk puhast, päikesest toodetud taastuvelektrit. Otsuse kaudne mõju on toetada inimeste roheenergia eelistust ja teha seda läbipaistvalt. Samm turuhinda ei mõjuta,” rääkis Kaasik. Samas aitab nende enda tootmisest tulev päikeseenergia hoida ka pakutava taastuvelektri hinna soodsa.

„Oleme roheenergia tootmist ja pakkumist viimastel aastatel jõudsalt edendanud – rajanud päikeseparke, asunud pakkuma ettevõtetele ja avalikele hoonetele individuaalsete päikesejaamade ehitust,” rääkis Kaasik. Sellega suudab ettevõte ka vajamineva elektrikoguse oma toodanguga ära katta.

Eesti Gaas on müünud taastuvatest allikatest toodetud elektrit, mis on saadud päikese, tuule ja biomassi toodangust, alates 2013. aastast. Kokku moodustab roheelektri tarbimine umbes 10% ettevõtte kaudu müüdava elektri kogusest.

Ettevõte avas oma päikesepargid eelmise aasta juulis ning nende aastane kogutoodang on neli miljonit kilovatt-tundi. „Perspektiivis lisandub sellele ca paar miljonit kilovatti-tundi juurde klientide hoonetele ja kinnistutele paigaldatavatest paneelidest,” rääkis Kaasik.

Eesti Gaasi enda aastane päikeseenergia toodang aitab säästa kolme hektari suuruse metsa langetamisest ning katta enam kui 1000 majapidamise aastase keskmise elektritarve.

Kuna aasta- ja ööpäevaringselt ei ole võimalik päikeseenergiat pidevalt ja ühtlaselt toota, siis arvestatakse selle tarbimist ja tootmist kogu aasta lõikes. Samal põhimõttel soetatakse ka taastuvenergia sertifikaate.

Müüdava elektri kogumaht on aastaga kahekordistunud

Eesti Gaasi elektriklientide arv on aasta-aastalt suurenenud ning liigub nüüd juba iga-aastaselt ca 10%-lises kasvutempos. Elektrikliente on ettevõttel täna umbes 11 200. Müüdud elektri kogumaht ulatub aga 133 GWni, mida on kaks korda enam kui aasta varem.

Eesti Gaas tarnib klientidele maagaasi nii torugaasi, surumaagaasi (CNG) kui veeldatud maagaasi (LNG) kujul ning haldab Eesti suurimat gaasivõrku. Ettevõte arendab aktiivselt taastuvenergiaportfelli päikeseenergia ja rohegaasi (biometaani) tootmise ja müügi näol.

Läbi tütarettevõtete tegeleb Eesti Gaas energiavaldkonna infrastruktuuri projekteerimise, ehituse ja hooldusega. Kontsernil on kokku 50 000 klienti ja 240 töötajat. Välisturgudel Soomes, Lätis ja Leedus kasutab ettevõte kaubamärki Elenger.