"Edukustasu võetakse 15% fondi positiivsest tootlusest," ütles Trigon Capitali juhatuse liige Joakim Helenius. "Kui aastane brutotootlus on näiteks 10% Trigoni tasu oleks 1,5%."

Klient maksab tasusid vaid siis, kui on ka ise tootlusest osa saanud. Fond samksab saadud dividendid fondosakuomanikele välja. Fond ise investeerib kõrget või kasvavat dividende maksvatesse ettevõtetesse.

Fondi eesmärk on pakkuda investoritele keskmiselt 6- 8% dividenditootlust aastas. Hetkel portfelli kuuluvate ettevõtete 2019. aastal väljamakstud dividendidelt tuleks tootluseks 9,1%.