Vabariigi Valitsus on üks Eesti Vabariigi põhiseaduslikest institutsioonidest. „Täidesaatev riigivõim on üks kolmest iseseisvast riigi põhifunktsioonist. See hõlmab endas seaduste täitmist ja rakendamist aga ka muude ühiskonnaelu jaoks oluliste ülesannete kandmist,“ selgitab Jüri Ratas.

Põhiseaduse järgi on täidesaatval võimul kaks peamist funktsiooni: valitsemine ja haldamine. Esimest mõistetakse kui riigi poliitilist juhtimist ja teist kui plaanipärast tegevust poliitiliste otsuste elluviimisel. „Valitsemise rolli hea näide on riigieelarve. Igal aastal koostab valitsus vastavalt põhiseadusele riigieelarve eelnõu, mille esitab Riigikogule menetlemiseks ja vastuvõtmiseks. See on valitsuse jaoks üks olulisemaid dokumente, milles lisaks riigi igapäevaseks toimimiseks tehtavatele rahaeraldistele pööratakse tähelepanu ka just selle valitsuse jaoks olulistele poliitikatele või reformidele,“ märgib peaminister.

„Haldamise rolli väga erakordne näide on põhiseaduses ette nähtud eriolukorra kehtestamine, mida Vabariigi Valitsus tegi esimest korda 12. märtsil 2020. aastal. See oli tingitud koroonaviiruse pandeemilisest levikust ning inimeste massilise nakatumise ohust. Haiguse leviku tõkestamiseks oli vaja piirata näiteks riigipiiri ületamist, mis kärpis eestimaalaste tavapäraseid õiguseid. Õiguste piiramise sisu ja ulatus pidi aga olema põhiseadusega kooskõlas. Teisiti ei oleks demokraatlikus Eesti Vabariigis võimalik,“ selgitab Jüri Ratas.

Head põhiseaduse sajandat aastapäeva!

Põhiseaduse aasta sündmusi saab igal nädalal jälgida ka põhiseadus 100 veebilehel.

Projekt valmib Delfi ja justiitsministeeriumi koostöös.

Jaga
Kommentaarid