Ärilehe küsimuse peale, kui palju mõjutab AS-i VBV Trans pankrot ülejäänud kolme Taisto gruppi kuuluva bussiettevõtte tegevust ning täna Eesti teedel sõitvaid Taisto busse, jäi Kängsepp lakooniliseks, märkides vaid, et ta ei oska midagi kommenteerida. "Ei ole midagi teile kommenteerida."

Äripäevale ütles Kängsepp, et Taisto Grupi kaks ülejäänud bussifirmat, Taisto Liinid ja Taisto Express siiski jätkavad tegevust. "Need kannatasid ära," lisas ta. Samas tõi ta välja, et bussireisijaid on praegu paraku väga vähe.

Tartu maakohus võttis 13. augustil tehtud määrusega menetlusse VBV Trans AS-i, mille ärinimi kuni selle aasta 23. juulini oli AS Taisto Transport, avalduse tema enda pankroti väljakuulutamiseks. Võlgnik tõi kohtule esitatud põhjendustes välja, et on püsivalt maksejõuetu, võlausaldajate ees on kohustusi kokku vähemalt 1 370 529, 20 euro ulatuses ja vara on 329 301, 20 euro ulatuses.

Tutvunud avalduse ja selle lisadega, uurinud ajutise halduri aruannet, võlgniku seadusliku esindaja ja ajutise halduri sõnavõttu kohtuistungil, asus kohus teisipäeval, 8. septembril seisukohale, et avaldus VBV Trans AS pankroti väljakuulutamiseks on põhjendatud.

Sissetulekud lähiajal ei taastu

Võlgniku avalduse kohaselt on võlgade kogusumma 1 370 529,20 eurot. Teadaolevat vara on võlgnikul tema avalduse kohaselt 329 301,20 euro ulatuses. Kohtule esitatud ajutise halduri aruande järgi on võlgnikul vara 501 964,17 euro väärtuses, kohustusi 960 076,80 euro väärtuses. Kohus leidis, et kahtlusteta on tegemist võimetusega võlgnikul olemasoleva vara arvel täita tema kohustusi ning võlgniku vara ei kata tema kohustusi.

„Kohus nõustub ajutise halduri seisukohaga, et arvestades jätkuvat epidemioloogilist situatsiooni, ei pruugi võlgnikul olla võimalik reisijate linnadevahelise liiniveoga teenida lähemas ettenähtavas tulevikus tulu, mis võimaldaks tekkinud kohustused kogu ulatuses täita. Võlgniku maksejõuetus ei ole ajutine või tulevikus tekkiv seisund, vaid võlgnik on juba püsivalt maksejõuetu,“ seisab kohtumääruses.

Mis puudutab maksejõuetuse tekkimise põhjuseid, tõi ajutine haldur kohtule esitatud aruandes välja peamiselt kolme põhjust: 1) alates 2017.aastast teenitud kahjum sai alguse 2015.aastal jõustunud seadusemuudatustest, mille järgi oli konkureerivatel teenusepakkujatel lubatud saata busse liinile samasse sihtkohta samal kellaajal; sellises olukorras ei suutnud võlgnik konkureerida suuremate pakkujatega; 2)tasuta transpordi algamine maapiirkondades aastal 2018, tasuliste vedude korraldajana ei leidnud võlgnik enam endises mahus reisijaid; 3) püsiv maksejõuetus saabus 2020.aastal koroonapandeemia mõjude tõttu.

Seega on võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuseks muu asjaolu PankrS § 22 lg 5 tähenduses. Täpsemaid maksejõuetuse põhjusi tuleb analüüsida pankrotimenetluse käigus. Lisaks määras kohus pankrotihalduri ning kuulutas välja võlausaldajate esimese üldkoosoleku aja, milleks on 5. oktoober. Kohtumäärus ei ole jõustunud, määruskaebus on võimalik esitada 15 päeva jooksul.

Taisto Liinidel ka mõnevõrra keeruline seis

Taisto bussifirma on loodud 1993 aasta. Transporditeenust pakkuva ettevõtte gruppi kuuluvad lisaks VBV Trans AS-ile ka OÜ Taisto Liinid, Taisto Express OÜ ja AS Taisto. Viimane tegeleb autotranspordi remondi ja kaubandusega. Bussifirma kodulehel oleva info kohaselt kuulub selle bussiparki 30 välissõiduks ja 40 Eesti sisesteks sõitudeks mõeldud bussi.

Pankrotistunud VBV Transi näol oli vähemalt 2018. aasta majandustulemuste põhjal tegu Taisto grupi suuruselt teise bussifirmaga. Sellest suurema sissetulekuga oli OÜ Taisto Liinid. Kui VBV Transi müügitulu 2018. aastal oli ligi 1,55 miljonit eurot, siis Taisto Liinidel ligikaudu 1,95 miljonit eurot. AS-i Taisto käive oli 2018. aastal ligikaudu 0,95 miljonit ja Taisto Express OÜ-l ligikaudu 0,24 miljonit.

Viimane ettevõte on ka neljast bussifirmast ainus, kellel on esitatud ka 2019. aasta majandusaruanne, selle kohaselt teenis firma mullu 0,24 miljonit eurot. Kui Taisto Liinid on vähemalt kuni 2018. aastani tegutsenud kasumlikult, siis VBV Trans langes 2017. aastast kahjumisse. 2017. aasta miinus oli ligikaudu 143 000 eurot, 2018. aastal üle 83 400 euro.

VBV Transi kõrval on mõnevõrra keeruline olukord ka Taisto Liinidel, mis vähemalt piletimüügikeskkonna T-pilet info kohaselt tänaseni jätkuvalt regulaarliinidel – näiteks Tallinna ja Viljandi vahel – sõidab.

Kuigi Creditinfo andmeil ettevõttel maksuvõlgu ei ole, on tal üleval üheksa maksehäiret. Neist kahe summad jäävad vahemikku 65-320 eurot, kahel 320-640 eurot, neljal 640-3200 eurot ning ühel 3200-12 800 eurot. Kõik maksuhäired on tekkinud selle aasta veebruaris ja märtsis.

Kaks maksuhäiret on üleval ka pankrotti läinud VBV Transil. Neist ühe summa jääb vahemikku 3200-12 800 eurot, teisel 12 800-64 000 euro vahemikku. Viimane on seotud Olerexiga. Ettevõttel on ka 957 euro suurune maksuvõlg.