Majanduse avatuse indeksiks nimetatakse väliskaubanduse käibe (kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi summa) suhet sisemajanduse kogutoodangusse (SKP). Indeks näitab, kuivõrd lõimunud on vastava riigi majandus maailma majandusega. Mida kõrgem on indeks, seda suurem on rahvusvahelise kaubanduse mõju selle riigi majandusele.