Lõksu võib kinni jääda väga pikaks ajaks

Vallo Arumäe sõnul tunnevad paljud äri omanikud seda valu, mis tähendab olla töötaja iseenda ettevõttes ja otsida pidevalt lahendust, kuidas äri iseseisvalt tööle saada.

Üks äris ise tegutsevate omanike põhiline uskumus on, et lihtsam on teatud ülesanded ise ära teha ja pealegi, keegi teine ei tee neid nii hästi. Lisaks on ülesannete teistele õpetamine aeganõudev tegevus. "Ehk siis sageli on see tunne, et ma teen selle asja parem ise ära, sest siis saab kiiremini ja kvaliteetsemalt tehtud. Nendest 2-3 inimesest, kes meil meeskonnas on, olen ju mina kõige sobivam neid tegevusi tegema," selgitab ta, kuidas omanikud kipuvad justkui ametikohta ise täitma.

Nii me leiamegi ennast mugavatest rollidest, mis meil hästi välja tulevad, aga samas on Vallo sõnul siinkohal ka tegemist lõksuga, kuhu võib väga pikaks kinni jääda - ühel hetkel kaob aeg käest, tegeletakse kiirete asjade lahendamisega ja äriomanikul ei jää aega kõige olulisemaks - strateegia ja visioon, sest nad on võtnud endale liiga palju erinevaid rolle ja ülesandeid, millega iga päev tegelema peab.

Üks suurim takistus on Vallo sõnul see, et süsteemi loomine võtabki tegelikult aega. Võibolla isegi kümneid või sadu kordi rohkem kui ise tehes. "Inimesed on loomult mugavad olendid, kes valivad kõige lihtsama tee ja selle asemel, et kedagi välja õpetada, on kiirem viis see asi ise ära teha ja saada see päevakorrast maha. Aga kui järgmine kord sama probleem tekib, siis me hakkame seda sama asja jälle uuesti tegema," selgitab ta. Kokkuvõttes võime sama ülesannet aastaid korduvalt ise teha. Aga kui luua süsteem, siis muutub selle lahendamine automaatseks ja seda ülesannet ei pea enam kunagi täitma.

Seega tasub süsteemi loomisele keskenduda. Küsimus on siin selles, et kui palju me võtame aega pikaajaliselt mõelda, kuhu äri peaks liikuma ja kui palju teeme iga päev lühiajalisi operatiivseid tegevusi, kus me tegelikult väga palju tulevikule ei mõtle.

Olulised ärisüsteemi tükid, mille eest peab vastutama õige inimene

Vallo Arumäe toob ärisüsteemi näitena B/I kolmnurga, millest on kirjutanud ka Robert Kiyosaki. See kolmnurk iseloomustab väga hästi, mis ärisüsteem üldse on ja millistest tükkidest see koosneb. "Selle mudeli järgi on igas äris olulised kaheksa peamist tükki. Kui mõni nendest tükkidest on puudu või ei toimi piisavalt hästi, siis võib äri kaotada kiiresti raha või minna isegi pankrotti," selgitab Vallo kõikide tükkide tähtsust.

Väljakutse on Vallo sõnul see, et kui me oleme näiteks äri omanikud ja meil ei ole ettevõttes ühtegi töötajat, siis me peame üksi täitma kõiki kaheksat tükki ja reaalsus on see, et see on praktiliselt võimatu ülesanne, sest me ei saa olla kõigis kaheksas tükis väga head. Mingid tegevused lähevad paratamatult meie tugevustsoonist välja. Siiski saab teatud teenuseid väljastpoolt sisse osta.

Kui ettevõtja saab aru, millistest tükkidest iga äri koosneb, on tema peamine ülesanne need tükid targalt kokku panna ja otsustada, kes iga tüki eest eraldi vastutama hakkab. Välimine kolmnurk - missioon, tiim ja eestvedamine peaks olema Vallo sõnul äriomaniku põhifookus. Ta peab selgelt sõnastama ettevõtte missiooni ja leidma liidri/tegevjuhi, kes suudab kogu ärisüsteemi edukalt vedada ja toimiva tiimi kokku panna. Sisemises kolmnurgas on vaja leida spetsialistid, kes vastutavad järgmiste valdkondade eest - rahavoog, kommunikatsioon (turundus ja müük), süsteemid (IT, logistika jne), juriidiline pool ja toode või teenus.

"Seega kui te olete korraga vastutav mitme tüki eest, siis võibolla see ongi see põhjus, miks ettevõte ei kasva nii kiiresti või ei tooda piisavalt palju kasumit," selgitab ta. Tõelised ettevõtjad on nende tükkide meistrid, kes hoolitsevad, et süsteem hakkab tööle ja astuvad ise igapäeva tegevustest kõrvale. Äriomanikud on aga sageli ise takistuseks, kuna nad püüavad täita korraga liiga paljusid tükke ja aja puuduses ei suuda seda kuigi hästi teha.

Töötajatele vabade käte andmine nõuab suurt usaldust

Veel üks äriomanike uskumus on, et nad peavad olema ettevõtte toimimise juures, muidu pole tiim piisavalt motiveeritud ja võib laguneda. "Siin on tegemist kas lihtsalt hirmu ja usaldamatusega või ma arvan endast rohkem kui ma peaksin," selgitab Vallo. "Öeldakse, et asendamatuid inimesi ei ole, aga sageli äri omanikud arvavad, et nende rolli ei suuda keegi sama hästi täita."

Vahel võib olla tõepoolest keeruline leida sobivat kandidaati vajalikku rolli, aga põhiküsimus on Vallo sõnul see, kas te otsite järjepidevalt sellele lahendust ja kas teil on olemas ideaalne pilt sellest struktuurist, kuhu teie ettevõte võiks liikuda.

Et jõuda üleliigsetest rollidest vabanemiseni, võiks olla konkreetne pikaajaline plaan. Samas võib äriomanik langetada ka otsuse, et ta tahabki tulevikus 1-2 rolli ise täitma jääda, sest talle see nii väga meeldib ja ta suudab ettevõttele sellega piisavalt palju väärtust pakkuda. "Siin ei olegi ühest lahendust, aga uskumusega, et ma pean olema igapäevase äritegevuse juures ja ilma minuta asjad ei toimi, on pigem müüt või valeuskumus," toob Vallo välja levinud vea.

Reaalsus on tema sõnul see, et äriomanik võib alati palgata tegevjuhi, kes tiimi igapäevaselt veab või anda lihtsalt tiimiliikmetele rohkem vastutust ja kasvatada neist liidreid. "Määrad igale rollile väga selge vastutusvaldkonna ja annad inimestele selle piires täieliku autonoomia ehk vabad käed ise otsustada," selgitab ta. "See jällegi nõuab äriomanikult päris palju usaldamist ja tihtipeale just väikeettevõtjad on need, kes teisi ei usalda, sest tahetakse omada kõige üle kontrolli ja ise asjad ära teha."

Kui julgeda lasta vastutus vabamaks, võivad tulla väga positiivsed üllatused, kus inimesed saavad suurepäraselt neile usaldatud ülesannetega hakkama. "Põhjus, miks vastutust ei anta, on see, kui äriomanik ise kahtleb või kardab," selgitab Vallo Arumäe.