Minister Aasa sõnul on Sauk teinud ära suure töö enda ametiajal ning näidanud, kui oluline on, et meie tippjuhtide positsioonidele kandideeriksid inimesed ka erasektorist. „Priit Sauk on viinud Maanteeameti teenused uuele tasemele, läbi inimeste juhtimise ja motiveerimise. Tänan teda tehtud töö eest ning olulise panuse eest tasuta ühistranspordi rakendamisel Eestis,“ lisas Aas.

Priit Sauki ametiaeg lõpeb 13. septembril. Peadirektori ülesannetes jätkab teehoiu direktor Raido Randmaa. „Võtta üle Maanteeameti peadirektori kohustused on väljakutse, sest täita tuleb samaaegselt ka teehoiu direktori kohustusi. Usun, et Maanteeamet organisatsioonina on tugev ja me jätkame panustamist ohutumasse liikluskeskkonda, nii nagu meie sihid siianigi olnud on,“ selgitas Randmaa.

Randmaa on lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli teedeehituse eriala magistrikraadiga. Maanteeametis on ta töötanud erinevatel positsioonidel alates 2009. aastast. Hooldevaldkonna põhja regiooni juhiks sai ta 2016. aastal, 2019.aastast alates on ta juhtinud teehoiu teenistust. Raido Randmaa osaleb ka Euroopa Teedeliidu (CEDR) direktorite nõukogu töös.