Riigikogu on põhiseaduslik institutsioon, millel on kõrgeim seadusandlik võim Eestis. Riigikogu ülesanded on sätestatud põhiseaduses ning need on seotud eelkõige seaduste ja otsuste vastuvõtmise, parlamentaarse kontrolli ja välissuhtluse arendamisega.

„Riigikogu arutab ja võtab vastu seadusi; otsustab rahvahääletuse korraldamise; valib presidendi; annab peaministri kandidaadile volitused valitsuse moodustamiseks; otsustab umbusalduse avaldamise ministritele; võtab vastu riigieelarve; otsustab riigilaenude võtmise üle; kuulutab välja erakorralise ja sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni; nimetab ametisse Riigikohtu ja Eesti Panga esimehe ja nõukogu liikmed, riigikontrolöri, õiguskantsleri ja kaitseväe juhataja; arendab parlamentaarset diplomaatiat ning suhteid teiste riikidega otse ja rahvusvahelistes organisatsioonides; tegeleb välislepingutega ning annab heakskiidu valitsuse välispoliitilistele sammudele,“ selgitab Henn Põlluaas.

Riigikogu töö nähtavaim osa on istungid, aga lisaks käib igapäevane töö ka valdkondlikes komisjonides ja fraktsioonides. „Kõik need ja paljud muud asjad teevadki Riigikogust Eesti rahva demokraatliku esindusorganisatsiooni, mis läbi seadusloome kujundab meie elu ning tulevikusihte,“ märgib Riigikogu esimees.

Põhiseaduse aasta sündmusi saab igal nädalal jälgida ka põhiseadus 100 veebilehel.

Projekt valmib Delfi ja justiitsministeeriumi koostöös.

Jaga
Kommentaarid