Keegi teine sõltub teist


Ei tohiks üldistada, et elukindlustus pakub väärtust vaid kindlas eluetapis. Pigem tuleks endalt küsida, kas keegi on teie majanduslikust toest niivõrd sõltuv, et sellest ilmajäämine mõjutaks oluliselt tema elukvaliteeti. Majanduslik sõltuvus ei pruugi puudutada ainult lapsi, vaid ka eakaid vanemaid, vendi-õdesid või hoopis kedagi väljastpoolt pereringi. Näiteks kui valite SEB elukindlustusega hüvitatavaks summaks aasta sissetuleku, siis annab see määratud lähedasele võimaluse järk-järgult kohaneda muutunud tingimustega, kui kaob teie rahaline tugi – mis on väärt hingetõmbeaeg, et uuesti jalule saada. Kusjuures hüvitist saab kasutada vastavalt oma äranägemisele, näiteks tasudes jooksvaid kulusid, finantseerides õpinguid või muid tegevusi.

Et teie laenukohustused ei langeks teiste õlule


SEB elukindlustuslepingu sõlmimist tasub kaaluda ka juhul, kui olete võtnud laenu kinnisvara ostuks. Kas olete kindel, et kaaslaenutaotlejad või pärijad on võimelised täitma teie kohustusi, kui teie endaga peaks midagi juhtuma? Elukindlustus annab lähedastele võimaluse tasuda pangale tagasi laenujääki. Lisaks kaasnevad pärandi vormistamisega sageli mitmesugused notari- ja juriidilise nõustamise kulud, mille juures on kindlustushüvitis suureks toeks. See on igas mõttes altruistlik investeering, mis aitab niigi keerulises olukorras säästa lähedaste meelerahu, et nad saaksid keskenduda vajalikele toimingutele.

Te ise vajate samuti kindlustunnet


Loomulikult tasub mõelda ka iseenda heaolule ja hinnata valmisolekut erinevateks rahalisteks raskusteks, mis teid ennast võivad tabada. Näiteks võivad tõsise haigusega kaasneda suured ravi- ja taastumiskulud, mida riiklik ravikindlustus ei kata. Sellisel juhul on abi kriitiliste haiguste kindlustuskaitsest, mis võimaldab raskes olukorras keskenduda kõige olulisemale – tervise taastamisele –, ilma et peaks muretsema lisanduvate kulude ja töövõimetusest tuleneva sissetuleku vähenemise pärast. Hüvitis võimaldab teha täiendavaid uuringuid, konsulteerida erinevate spetsialistidega, kohandada elutingimusi või soetada vajalikke abivahendeid.

Kindlustuse valik võib osutuda päris keeruliseks – kuidas teada saada, milline lahendust vastab kõige paremini teie vajadustele? SEB-l on nüüd lihtne rakendus, mis aitab hinnata, kas te vajate kindlustust ja millisest kaitsete paketist võiks just teie elukorralduse puhul kõige rohkem kasu olla. Uurige lähemalt siit.

Kindlustust pakub SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal. Enne lepingu sõlmimist tutvuge palun tingimustega SEB kodulehel www.seb.ee ja vajadusel registreeruge nõustamisele.