Cinamoni juht Tatjana Tolstaja esitas 14. septembril Harju maakohtule kaebuse Apollo omaniku ja ajalehe Postimees vastu. Kaebuse põhjuseks oli 3. septembril 2020 Postimehes avaldatud intervjuu Apollo kino kaasomaniku Ivar Vendeliniga, kus ta kommenteerib varem väljakuulutatud tehingut, millega Apollo Grupp tahab osta Forum Cinemase 65 miljoni euro eest.

Vendelin teatas intervjuus, et Tatjana Tolstaja töötas "kõrge ametnikuna Moskva linnavalitsuses" ning kutsus uurima Tolstaja perekonna sissetulekute tausta, viidates nende ebaseaduslikkusele. Niisamuti süüdistas kohtukaebuse järgi Vendelin Tolstajat silmakirjalikkuses, kinnitades, et siis kui Tolstaja kritiseeris Apollo ja Forumi tehingut, tegi ta ettepaneku ta eravestluses ära osta Cinamon Group.

Tolstaja eitab mõlemat väidet ehk et ta pole mitte kunagi olnud Moskva linnavalitsuse ametisoleva ega endise kõrge ametniku abikaasa ega pole ka Cinamoni müügiks pakkunud.

"Tolstaja abikaasa pole kunagi töötanud Moskva linnavalitsuses ega ka üheski föderaalses või regionaalses Venemaa valitsusasutuses ega kunagi osalenud vene poliitikas, kuulunud mõnda poliitilisse erakonda või liikumisse Venemaal.

Tatjana Tolstaja pole Ivar Vendelinile pakkunud müügiks Cinamon Groupi ei 28. augustil 2020. aastal, ega ka enne või pärast nimetatud kuupäeva. Pealegi ei saanud ta olla 28. augustil 2020 kursis ettevalmistatava Apollo/Forumi tehinguga: avaldus ettevalmistatava ostu kohta tehti avalikkuse ees alles 31. augustil 2020. aastal. Sellest tulenevalt on silmakirjalikkuses süüdistamise näol tegemist avaliku solvanguga," seisab pressile tehtud kinojuhi pöördumises.

"Leiame, et kui Postimees intervjueerib üht oma aktsionäri, ei tohiks nad ignoreerida sõltumatuse ja professionaalsuse standardeid, vaid peaksid neid eriti hoolikalt järgima.

Usun, et avalikul rünnakul minu ja mu pere vastu pole muud eesmärki kui eelseisva Apollo ja Forumi tehingu kritiseerijate hirmutamine. Selle tegelik eesmärk on vaigistada kõik Eesti filmitööstust teenindavate väikefirmade hääled, mis näevad tehingus ohtu ja tunnevad selle pärast muret," kommenteeris Cinamoni juhatuse esinaine Tatjana Tolstaja ja põhjendab sellega hagi esitamist Vendelini ja Postimehe vastu ning enda au ja väärikuse kaitseks.