„Kuus aastat intensiivset arendustööd e-residentsuse programmi juures on olnud nii isikliku kui tööalase kasvamise tee. Alustasime idufirmalikult vaid mõneliikmelise meeskonnaga maailmas ainulaadse visiooni arendamist ning kogesime ka algusperioodi turbulentse," meenutab Ott Vatter. „Viimasel kahel aastal keskendusime kompetentse ja iseseisva tiimiga juba programmi uue strateegia väljatöötamisele ja kinnistamisele," selgitab ta. „Tänaseks on edukalt leitud product market fit. Toote- ja turu sobivus näitab, kellele oma lahendust peamiselt suunata ja kuidas see Eesti riigile võimalikult suurt kasu toob. Jätan toimiva ja tänaseks tulusa programmi usaldusväärse tiimi kätesse ja soovin järgmisele juhile tulevikuplaanide teostamiseks tuult tiibadesse," ütleb Vatter.

Väliskaubandus- ja IT-minister Raul Siemi sõnul on e-residentsus oma kasulikkust Eesti majandusele tõestanud. „E-residentsuse programmi kaudu riigile tulev majanduslik kasu on viimastel aastatel stabiilselt tõusnud ja veel suurem on kaudne mõju majanduskasvule. Programm panustab olulisel määral meie digieduloosse, aga lagi pole kaugeltki käes," räägib Siem. „Uuel juhil tuleb jätkata e-residentsus 2.0 ambitsioonikate eesmärkide elluviimist, et luua hüppeliselt suuremat lisaväärtust Eesti riigile ja majandusele," ütleb Siem.

Täna on Eestil 72640 e-residenti, kes on loonud ligi 14 000 Eesti ettevõtet, mille kogukäive on üle 1,6 miljardi euro. E-residentsuse, EAS-i, Maksu- ja Tolliameti ning Rahandusministeeriumi hinnangul on nende ettevõtete positiivne majanduslik mõju Eesti riigile 47 miljonit eurot, millest maksutulu moodustab 77% ehk 36,3 miljonit eurot. Võimsa arengu on teinud e-residentsuse ökosüsteem, millest suure osa moodustavad e-residentidele teenuseid pakkuvad Eesti ettevõtted. Viimaste arv on e-residentsuse turuplatsil võrreldes 2019. aasta algusega kahekordistunud.

E-residentsuse programmi nõukogu esimehe Taavi Kotka sõnul on kahju, et Vatter otsustas tegevjuhi kohalt lahkuda. „Oti teeneks võib pidada e-residentide digi-ID taotlusteekonna asukohast sõltumatuks muutmist. Lisaks on e-residentsus Oti juhtimisel programmi tulusid märkimisväärselt kasvatanud, tõstnud kvaliteeti ja teinud üha paremat koostööd teiste riigiasutustega, kelle ühise pingutusena e-residentsuse programm jätkuvalt areneb," tunnustab Kotka.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digivaldkonna asekantsleri ja e-residentsuse nõukogu asejuhi Siim Sikkuti sõnul on programmi arengu ja kiire kasvu aluseks olnud paindlikkus juhtimisel - uute oludega kohanemine ja avanenud võimaluste kasutamine. „E-residentsus toob täna Eestile arvestatavat majanduslikku ja mainekasu. Lisaks on üleilmne COVID-19 pandeemia tõstnud fookusesse riikide digivõimekuse ja e-residentsust nähakse muutunud majanduslikus olukorras riikidele hädavajaliku tööriistana" ütleb Sikkut. „Ott on pühendanud e-residentsusele ligi kuus intensiivset aastat ja ta otsus lahkuda on verstapost järgmise etapi stardiks. Alustame programmi tegevjuhi otsinguid peatselt " ütleb Sikkut.