„Töötame praegu lahenduste kallal, et sellise (riigist ära kolimise - toim.) otsuse teinud Valgevene ettevõtted saaksid oma tegevuse võimalikult kiiresti Lätti üle tuua," ütles teates Läti majandusminister Jānis Vitenbergs

Lätis on majandusministeeriumi ja investeerimis- ja arendusagentuuri inimestest loodud spetsiaalne meeskond. Kaasatud on veel institutsioone. See tähendab, et Valgevene ettevõtjate taotlused vaadatakse läbi kiirendatud korras ja pakutakse neile lahendusi. Kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistidele väljastatakse ajutisi elamislubasid. Sama tehakse ka nende pereliikmetele. Valgevenelasi aidatakse seejuures igati, näiteks ka pangakontode avamisel.

Praeguseks on positiivse otsuse saanud 12 Valgevene ettevõtet, kõik tehnoloogia valdkonnas. Teiste seas on ka näiteks roheenergia ettevõte. Mõni ettevõtja kvalifitseerub ka alustava ettevõtja toetuse saajaks. Lätti toovad need firmad 470 töötajat.

„Oleme juba 12 Valgevenest pärit ettevõtet veennud oma tegevust Lätti tooma. Oleme teadlikud, et neil ettevõtjatel võib Valgevene ametivõimudega suhtlus olla keeruline. Seetõttu teeme nendega koostööd individuaalselt, kuulame ära nende vajadused ning koostöös välis- ja siseministeeriumitega lahendame probleemid kiiresti," tõi minister välja. Paralleelselt töötatakse ka Läti finantsasutustega, et luua välisettevõtete Lätti sisenemiseks nö rohelise koridori.

Pooleli on Lätil vestlused lausa 116 Valgevene ettevõttega ja eraisikuga. Neis ettevõtetes töötab kokku üle 4000 inimese. Potentsiaalsetest tulijatest 30 on IT-ettevõtted ja 25 tootmisettevõtted. Mitmed firmad vastavad seejuures stardiabi seaduses määratud kriteeriumitele ja nende töötajad saavad nö stardiviisad.

Ka mitmed Läti omavalitsused on Valgevene ettevõtjaile oma abikätt pakkumas ja riik pakub neid sealt tulevatele ettevõtetele ka välja.

Septembri alguses kirjutas Eesti Päevaleht sellest, kuidas Läti tegutseb aktiivselt Valgevene IT-ettevõtete meelitamisega, aga Eesti magab. Loe lugu siit.

Eesti Päevaleht kirjutas möödunud nädala alguses jätkuloo, kust selgub, et lehelugu oli lauskeelu maha võtnud. Loe seda lugu siit.

Ärileht pöördus välisministeeriumi poole, et selgitada välja, mida on Eesti tegemas, et Valgevene ettevõtteid ja eksperte Eestisse meelitada. Kui see selgeks saab, vahendame infot ka lugejatega.