Aasa sõnul on Eesti ühistransport juba täna palju keskkonnasäästlikum kui varem ning uueneb ka edaspidi. „Eesti plaanid CO2 vähendamiseks on Euroopa Liidus kahtlemata ühed ambitsioonikamad ja soovime heitmete vähendamiseks kasutada võimalikult palju kohalikke ressursse“ märkis Aas.

Tema sõnul sõidab meie teedel ja tänavatel juba praegu mitusada kohalikku biometaani kasutavat gaasibussi, suured investeeringud on tulemas raudtee viimiseks elektrile, samuti ootavad ees vesiniku pilootprojektid,

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt turuosalistele kooskõlastamiseks saadetud eelnõuga saab üks pilootprojektis osaleja küsida toetust vähemalt kaheksa madala põrandaga bussi ja sellega kaasneva taristu soetamiseks avalike liinide teenindamiseks.

Toetatakse nii busside ostmist kui ka vajaliku taristu rajamist. Muuhulgas tuleb rajada vähemalt kaks tava- ning kaks kiirlaadijat. Piloteeritakse ka elektribusside akude kasutamist elektrivõrgu stabiliseerimiseks. Pilootprojektist saadud andmete abil saame tulevikus teha paremaid otsuseid.

Bussid peavad reisijaid vedama vähemalt viis aastat ning busside keskmine läbisõit peab olema vähemalt 40 000 kilomeetrit aastas. Bussides kasutatakse taastuvelektrit. Toetust saab plaanide kohaselt hakata küsima keskkonnainvesteeringute keskuselt alates 2021. aasta esimesest poolest.