„Elutähtis teenus on teenus, mis on hädavajalik nii ettevõtetele, riigiasutustele kui ka inimestele, et rahuldada nende esmavajadused ning tagada elu ja tervis. Nende hulka kuuluvad nii energia, riigiteedel sõidetavuse kui sideteenuse tagamine, vedelkütusega varustamine, vältimatu arstiabi pakkumine kui ka näiteks makseteenused,“ selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja Priit Saar.

Saar lisas, et ühtekokku on 14 elutähtsat teenust, mis moodustavad meie ühiskonna toimimise vundamendi. „Kui meil tekib hädaolukord, milleks võib olla kasvõi sügisene torm ning sellest tulenevad ulatuslikud elektrikatkestused, siis elutähtsate teenuste tagamiseta jääks kogu elu kiiresti seisma,“ lausus Saar.

Üheks kriitilisemaks elutähtsa teenuse valdkonnaks on vedelkütuse tagamine. „Vedelkütusega varustamine on Eestis elutähtis teenus ehk kütusemüüjad peavad tagama, et ulatusliku elektrikatkestuse korral saavad neilt kütust kõik abivajajad. Elutähtsa teenuse osutajaks määrati need kütusemüüjad, kes omavad kümmet või enanat tanklat ja kelle tanklad asuvad vähemalt kolmes maakonnas. Hetkel on selliseid kütusemüüjaid kokku 8,“ kirjeldas Saar.

Konkreetsed toimepidevuse nõuded elutähtsa teenuse osutajast kütusemüüjatele vormistati kaks aastat tagasi ning 2022. aasta lõpuks peab iga elutähtsa teenuse osutajast kütusemüüja rajama kolm autonoomse elektritoitega tanklat kolme erinevasse maakonda. „2020. aasta alguse seisuga toimib Eestis 13 autonoomse elektritoitega tanklat, 2022. aasta jaanuariks peab juurde tekkima veel vähemalt 14 sarnast tanklat ehk kokku 27 tanklat üle Eesti,“ lausus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja.

Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik nentis, et kuigi kohustus elutähtsa teenuse osutajana kütusemüüjatele tekib alles alates 2022. aasta algusest, siis on Circle K asunud varakult elektrikatkestuste riske maandama ning täidab juba täna riigi seatud tingimusi.

„Vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele on ulatusliku lokaalse elektrikatkestuse korral Circle K-l kohustus tagada vähemalt kolmes erinevas maakonnas paiknevas tanklas autonoomne elektritoide ja katkematu tankimise võimalus. Täna on meil võimekus olemas juba neljas teenindusjaamas Harju, Järva ja Tartu maakonnas,“ ütles Vahtrik.

Ta lisades, et tegu ei ole fiktiivse lahendusega vaid igasse eelnimetatud teenindusjaama on paigaldatud automaatselt voolukatkestuse korral rakenduv paikne generaator. Lisaks on generaatortoitega varustatud ka Häädemeeste teenindusjaam Pärnumaal, kus ümberlülitus generaatortoitele toimub käsitsi. Kõikide generaatorite toimivust kontrollitakse käidukorralduse käigus vähemalt kord aastas.

Vähemalt 15 000 liitrine kütusevaru

Vahtriku sõnul rakendub autonoone generaatortoide Jüri, Aravete, Tartu Kvissentali ja Tallinna Katusepapi teenindusjaamades automaatselt ning tagab klientide teenindamise koheselt, kui elekter on piirkonnast kadunud. Häädemeeste teenindusjaamas taastub elektritoide paikse generaatortoitega 30 minuti jooksul käsitsi lülitamise teel.

„Siiski tuleb arvestada, et hädaolukorras toimub operatiivsõidukite ehk pääste-, politsei- ja kiirabiautode tankimine eelisjärjekorras. Seejärel saavad kütust tankida kõik teised tarbijad,“ selgitas Vahtrik.

Circle K mootorikütuste müügidirektor lisas, et hädaolukorras vedelkütuse tagamiseks on kütusemüüjatel olemas ka piisav kütusevaru. Autonoomse elektritoitega tankla puhul peab kütusemahutite mahutavus olema mootoribensiinide ja diislikütuste puhul minimaalselt 30 000 liitrit ning mõlema jääk ei tohi ühelgi ajahetkel olla väiksem kui 15 000 liitrit.

„Oktoobri- ja novembrikuus, mil toimub ettevalmistus talvisele diislikütusele üleminekuks ning märtsis-aprillis, kui toimub üleminek suvisele mootoribensiinile võib olla varu mõnevõrra väiksem, kuid see on siiski piisav võttes arvesse meie igapäevast tarbimismahtu,“ sõnas Vahtrik.

Vahtrik nentis, et Circle K soovib välja arendada elutähtsa teenuse osutamise tingimusi täitvaid teenindusjaamu ka teistesse maakondadesse, kuid paraku tähendab see arvestatavat investeeringut. „Ühe teenindusjaama viimine elektrivõrgust sõltumatuks tähendab kümneid tuhandeid eurosid maksvat investeeringut. Seetõttu planeeritakse seda strateegiliselt valitud kohtadesse väga hoolikalt,“ selgitas Vahtrik.

Ta mõistab, et iga elanik sooviks, et just tema kodukoha tanklas oleks vajalik võimekus olemas, kuid siiski tuleb arvestada, et lähim tankimisvõimalus võib jääda ka paarikümne kilomeetri raadiusesse.