Konverentsil esinesid teiste hulgas rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane, eksperimentaalse psühholoogia professor Jüri Allik, Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose, EBSi rektor Meelis Kitsing, Riigikogu liige Marko Mihkelson, ning paljud teised oma valdkonna eksperdid ülikoolidest, ettevõtetest ja mujalt. Arutleti näiteks selle üle, kuidas koroona on kõigutanud Aasia mõjuvõimu, kuidas saavad ettevõtted praeguses ebakindlas keskkonnas olla finantsiliselt jätkusuutlikud, kas parem inimkapital aitab vähendada soolist palgalõhet jpm. Delta majanduskonverentsil toimus paljugi põnevat ja üllatavat.