Eelmise aasta novembris esitas Heino Hõbeojale kuuluv Solar Light OÜ Pärnu linnavalitsusele taotluse muuta Liu küla kinnistu osaliselt tootmismaaks, et rajada ligi kolmele hektarile päikeseelektrijaam. Üldplaneeringuga on kõnealune kinnistu reserveeritud elamumaaks, kuhu võib rajada ühepereelamuid, paariselamuid või ridamaju.

Jaanuaris teatasid ligi pooled Liu küla elanikud, et nad ei poolda tiheasustusalale päikeseelektrijaama rajamist. Ka Pärnu maakonnaplaneeringus seisab, et võimalusel tuleks päikeseparke rajada väheväärtuslikele või kasutusest väljalangenud aladele, näiteks endistesse tööstusparkidesse või laudakompleksidesse.

Mais toimunud Audru osavallakogu koosolekul, kus osalesid Solar Light OÜ ja Liu kogukonna esindajad, kuulati ära planeeringu algatamise poolt- ja vastuargumendid. Osavallakogu otsustas mitte toetada päikeseelektrijaama detailplaneeringu algatamist.

Rahandusministeerium leidis, et omavalitsus peaks elektri tootmiseks leidma sobivamaid alasid väljaspool tiheasustusalasid ja üldplaneeringus määratud elamumaa külakeskustes peaks jääma elamute ehitamiseks. Samal seisukohal oli linnavalitsus, soovitades volikogul detailplaneering algatamata jätta.

Üle Eesti hulga suuremaid päikeseparke püsti pannud Solar Light OÜ omaniku Heino Hõbeoja sõnul sai talle juba mõnda aega tagasi selgeks, et ta võib Liu külla päikesepargi rajamise maha matta, mistõttu on ta nüüdseks ka kõnealuse krundi maha müünud. "Kõik juriidilised otsused on uue omaniku teha. Minu teada plaanivad nad üldse elamuarendust sinna teha," märkis ta.

Kuigi alguses oli omavalitsus öelnud Solar Lightile, et nad võivad ilma detailplaneeringuta päikeseparki projekteerima hakata, muudeti hiljem seisukohta ning nõuti detailplaneeringu algatamist. "Tegime selle taotluse ära, aga kuna pakkumine sellele maatükile oli paari naabri poolt suhteliselt mõistlik, siis mul ei olnud mõistlik enam sellega jätkata," selgitas Hõbeoja. Hetkel on ettevõttel mõned üksikud päikesepargi projektid töös.