TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtiku sõnul on Andres ja Oleg Sõnajalale kuuluv Eleon Green OÜ teinud lammutamisele määratud Aidu tuulik 5 osas kompromissettepaneku, mis seisneb selle mitte lammutamises ja labade lukustamises. Kuigi arendajad esitasid selle kompromissi 3. septembril ka Tallinna halduskohtule, on TTJA juba varasemalt andnud kohtule teada, et neid see kompromiss ei rahulda.

Ühtlasi otsustas kohus 8. septembril, et ei rahulda arendaja taotlust esialgse õiguskaitse osas, millega nad soovisid säilitada tuuliku labad ning see pingestada. Tamtiku sõnul tähendab see seda, et nende poolt veebruari tehtud ettekirjutus on jätkuvalt kehtiv, mistõttu tuleb Eleon Green OÜ-l jätkuvalt lammutada Aidu tuulepargis olev tuulik nr 5 ettekirjutuses määratud tähtajaks ehk novembris 2020.

Tuulikud reaalseks ohuks riigi julgeolekule

TTJA tegi veebruari alguses tuuleärimeestele Andres ja Oleg Sõnajalale kuuluvale ettevõttele ettekirjutuse eemaldada mullu kevadel Aidu tuuleparki püstitatud tuulikult nr 5 labad, kuna need segavad ka mittetöötavas olekus riigikaitse eelhoiatussüsteemi töövõimet.

Amet põhjendas sammuga sellega, et on alates 2019. aasta märtsist viinud Aidu tuulepargi osas läbi põhjaliku järelevalvemenetluse, analüüsinud arendaja poolt esitatud tuulikute mõjuanalüüse, kaalunud kompromissettepanekuid ja tutvunud korduvalt kaitseministeeriumi valduses olevate ohuhinnangutega, mistõttu on TTJA veendunud, et oht riigi julgeolekule on reaalne ja see on juba realiseerunud.

Eleon Green OÜ vaidlustas TTJA lammutusettekirjutuse kohtus, kus kõigepealt anti osapooltele augusti lõpuni aega kompromissi leidmiseks. 27. juulil esitaski arendaja TTJA-le oma kompromissettepaneku, mis seisneb tuuliku labade säilitamises ja lukustamises.

Amet aga otsustas, et neid arendaja välja käidud kompromiss ei rahulda, sellest teavitati nii arendajat kui kohut. Kohus ise pole veel arendaja 3. septembril esitatud kompromissi osas seisukohta võtnud.

Sõnajalgade esindaja: eksitav on väita, et labad tuleb novembris eemaldada

Sõnajalgu kohtus esindav vandeadvokaat Silja Holsmer märkis, et eksitav on TTJA ametniku väide nagu peaksid nad novembris labad tuulikult eemaldama, kuna nende esitatud kompromissiga täidetakse veebruarikuise ettekirjutuse eesmärk, sest selles ütles TTJA ise, et arendaja võib lammutamisele ka alternatiivi välja pakkuda.

„Labade eemaldamine ei ole ettekirjutuse täitmiseks vajalik ning on oluliselt eksitav märkida, et novembris tuleb tuulikult labad eemaldada,” sõnas Holsmer.

Kogu asjas käib vaidlus selle üle, kas Sõnajalgadel oli õigus püstitada Aidu tuuleparki ca 220 meetri kõrguseid tuulikuid või mitte. Arendajad ise on veendunud, et nad on kõik õigesti teinud, TTJA on aga seisukohal, et nad on rikkunud neile antud kooskõlastatuste tingimusi, mis võimaldavad üksnes maapinnast kuni 185-meetriste tuulikute püstitamist.

Kuna planeeritud tuulepark asub riigikaitse eelhoiatussüsteemide tööalas, siis on tuulikute lubatud parameetrite järgmine olulise tähtsusega, leiab amet. Muuhulgas on TTJA tuvastanud, et püstitatud tuulikud ei vasta nende ehitamise aluseks olnud projektdokumentatsioonile.