Incap Estonia elektroonikatehase juhi Greg Grace sõnul on elektroonikatööstus praegu Eesti tööstussektori üheks parimaks näiteks automatiseerimise alal, kuid sellegi poolest vajatakse tehases töökäsi, kes aitaks kaasaegseid nutikaid seadmeid juhtida. "Noorte uudishimu, soov uusi oskusi õppida ja tahe ennast tööturul teostada on julgustanud meid kutsuma oma tehasesse tööle ka neid noori, kel pole veel näidata ette pikka ja põhjalikku kogemust," selgitas ta.

Grace'i sõnul seisavad noored sageli olukorra ees, kus töökohale kandideerimisel oodatakse neilt eelnevat töökogemust, aga east tulenevalt neil seda enamasti ette näidata ei ole. "Samas oleme näinud, kui tublisti saavad hakkama meie praktikandid ja kui kiiresti õpivad uusi oskusi noored, kes läbivad meie tehases hakkama saamiseks vajalikke koolitusi," kiitis Incap Estonia juht senise kogemuse põhjal keskhariduse omandanud noori, kes on kasvatanud oma teadmistepagasit kohapealse erialase väljaõppega.

Eesti Töötukassa peaspetsialisti Maria Paltsi sõnul on "Minu esimene töökoht" teenuse eesmärk toetada tööandjat kogemusteta noore tööle võtmisel, tõsta noore konkurentsivõimet ja arendada tema oskuseid. Selle raames toetatakse tööandjat nii osalise palgakulu kui ka koolituskulude hüvitamisega. "Hea meel on näha, et tööandjatel on noorte vastu huvi olemas. Incap Estoniaga on Eesti Töötukassal hea koostöö, noored on oodatud ettevõttesse külla, et tutvuda ettevõtte töö ja ametitega," lisas ta.

Üheks Töötukassa algatuse kaudu Incap Estoniasse tööle asunud nooreks on tootekoostaja Diana Ley, kel täitub tehases peagi kaks kuud. "Nägin kuulutust ja otsustasin kandideerida. Varasemast sellist töökogemust mul pole," räägib keskkooli lõpetanud Ley. "Praeguseks on töö Incapis olnud väga huvitav ja olen saanud palju teada selle kohta, kuidas elektroonikaseadmeid valmistatakse. Igapäevaselt tegelen erinevate asjadega - aitan pakkida, testida ja laduda komponente trükkplaatidele," kirjeldas ta.

Tulevikus sooviks Ley kindlasti veel edasi õppima minna, kuid pole kindel, kas just elektroonikaga seotud eriala. "Eks aeg näitab, mis saab. Küll aga on mul hea meel, et selline projekt annab mulle juba praegu töökogemuse - soovitan seda kindlasti ka teistele noortele!"