„Olen Taavi Aasaga absoluutselt nõus, väga mõistlik jutt, loodan, et see ei jää pelgalt jutuks, sest teemat arutab kogu valitsus,” ütles Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei majandus- ja taristuministri Taavi Aasa reedese tõdemuse peale, et Tallinna lendamise piirangud tuleb kiiresti maha võtta. Hololei loodab, et see ajutine lahendus asendub peagi mõistlikuma süsteemiga.

„Olen kuid rõhutanud, et lennukeeldude rakendamine selgete karantiinireeglite olemasolu korral pole põhjendatud. Tänaseks päevaks rakendab lennukeelde meil teadaolevalt viis riiki, neli neist rakendab kõrge nakatusmisnätajatega riikidele, kuid mitte enam kui viiele riigile,” rääkis Hololei. Eesti, kes rakendab täna lennukeelde 20 EL-i liikmesriigi suhtes, eristub siin täiesti oma kategooriaga.

Näiteks kirjutas ERR reedel, et valitsus ei jõudnud kokkuleppele Oslo ja Stockholmi erandite nimistusse lisamise osas, kuigi nende nakatumisnäitajad on Eestiga üsna sarnasel tasemel, aga ülevalpool lubatud 25 nakatumise piiri 100 000 elaniku kohta. Teadupärast on valitsus otsustanud, et kõik otselennud sellest kõrgema nakatumisnäitajaga riikidesse on keelatud.

Kuigi liikmesriigil on koroonapandeemia leviku tingimustes õigus selliseid lennukeelde ajutistelt seada, loodab Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi juht, et ka Eesti saab aru, et sellised lennukeelud ei suuda nakkuse levikut ära hoida, küll aga süvendavad isolatsiooni ja tekitavad arusaamatusi.

„Eesti turismisektor on selles kriisis tõsiselt kannatada saanud, jääb arusaamatuks, miks seda veelgi süvendada,” nentis Hololei. Tema sõnul plaanib ka Euroopa Komisjon omalt poolt saata lennukeelde rakendatavatele riikidele meeldetuletuse nende piirangute proportsionaalsuse ja mõistlikkuse kohta ning palub selgitusi.

Hololei isiklikult on seisukohal, et kui on selged ja toimivad karantiinireeglid, võiks lendamise täiesti piirangutest vabastada. Ta toetab ka Eestis juba rakendatud süsteemi, kus kõrge nakatumisnäitajaga riikidest saabujate puhul rakendatakse testimist. „See võiks olla uueks normiks ja seda süsteemi saaks muuta veelgi efektiivsemaks,” leiab Hololei.

Ühtlasi rõhutab ta, et kõige parem oleks, kui kõik ELi liikesriigid lepiks riiki sisenejate puhul kokku ühtse süsteemi. „Eelmisel nädalal pöördusid selles osas Euroopa Komisjoni presidendi poole ka 20 turismi- ja reisisektori katusorganisatsiooni, kes esindavad enam kui 5000 ettevõtet ja miljoneid töötajaid. See oleks oluline leevendus turismisektorile ja aitaks olemasolevat kaost vältida,” märkis kõrge euroametnik.