Septembri alguses lõppes Eesti Energia taastuvenergia tütarettevõtte Enefit Greeni hange 4,2 MW koguvõimsusega päikesepargi rajamiseks Paldiski poolsaarele. Klibuloo päikesepargi nime kandva arenduse eripära on, et see koosneb 84 väiksemast, 50 kW päikeseelektrijaamast. Ehk faktiliselt ei raja riigifirma Paldiski tuulepargi alale mitte üht suurt, vaid 84 väikest päikeseparki.

Väikesteks, 50 kW üksusteks on need arendused tükeldatud ligi kaks aastat tagasi kehtestatud ja aasta lõpuni kehtiva toetusskeemi pärast, mis peaks arendajatele tagama maksimumtoetusmäära 53,7 eurot/Mwh.

Seaduse järgi peaksid sellest toetusskeemist kasu saama põllumehed ja korteriühistud, kes tahavad näiteks lauda või kortermaja katusele pandud väikese – kuni 50 kW päikesepargiga – oma elektrikulusid vähendada. Ent valdavalt jõuab väikestele arendajatele mõeldud toetus hoopis suurte arendajate kätte, kes oma päikeseparke parajaks tükeldavad.