Hetkel on kättesaadav küll inimese negatiivne krediidiinfo ehk info võlgnevuste kohta, kuid positiivne krediidiinfo ehk finantskohustuste info - krediit, laenud, järelmaksud ja muu selline - mitte. Täna ei ole krediidipakkujatel kohustust ka sellekohast infot omavahel vahetada. Seetõttu ei pruugi nad saada väljastada laene piisavalt vastutustundlikult, ja see võib omakorda põhjustada nii sotsiaalmajanduslikke probleeme kui ebastabiilsust finantskeskkonnas.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega