Intrum Estonia 2019. aasta makseraporti andmetel on Eestis keskmine arvete maksetähtaeg 16 päeva, mis võrreldes 34-päevase Euroopa keskmisega on üks lühemaid. Siiski pole kõikidel ettevõtjatel nii hästi läinud ja sektorist, tihedast konkurentsist või muudest teguritest tingituna ollakse silmitsi pikemate maksetähtaegadega.

Alates 2016. aastast faktooringut pakkuva ettevõtte Investly klientide keskmine makseperiood on 2020. aastal siiani 56 päeva, mediaanis 43 päeva. Tuues näite ehitussektorist, siis ettevõttele tähendab see 73-päevast perioodi, mis tuleb omavahenditest finantseerida. Ettevõtja ostab materjalid, teeb töö ja maksab kuu lõpus töötajatele palgad. Kuu lõpus saab ka tehtud tööd akteerida ja esitada arve, mille eest laekub raha alles 43 päeva pärast.

Üks võimalus pikkadele makseperioodidele vastu tulla on kasutada faktooringut, mis aitab ettevõtetel pikkade maksetähtaegadega arvete eest raha kiiremini kätte saada. Vabanenud raha saab kohe äritegevusse tagasi suunata, täiendades laovarusid, võttes vastu uusi projekte või küsides tarnijatelt soodustust kohese tasumise eest. Faktooringu kasutamise eelduseks on kindlasti makseperioodiga arvete väljastamine, sest ettemaksuarveid rahastada ei saa.

Arvete rahastamise teenus parandab ettevõtete konkurentsivõimet

Paljud Investly faktooringu kliendid on tänu arvete rahastamisele hakanud ise oma klientidele senise ettemaksu või kohese tasumise asemel pikemat makseperioodi pakkuma. See omakorda parandab konkurentsivõimet, sest tihti on kliendid nõus isegi natukene rohkem maksma, kui seda saab teha hiljem. Faktooringu teenust peaks kasutama iga ettevõtja, kes sellest kasu saab. Olgu selleks kasuks võimalus müügitulu või konkurentsivõimet suurendada, rahavoogusid ühtlustada, likviidsust parandada või lihtsalt meelerahu, et kõik maksud ja palgad saavad õigeaegselt tasutud.

FCI (ülemaailmselt faktooringupakkujaid ühendav organisatsioon) andmetel oli faktooringu käive Eestis aastal 2019 3,9 miljardit eurot ehk 8,3 protsenti enam kui 2018. aastal. Viimaste aastate trendi taga on pigem see, et faktooring on muutunud kättesaadavamaks ka väike- ja keskmise suurustega ettevõtete jaoks. Varem on tegemist olnud peamiselt suurklientidele mõeldud finantsteenusega.

Investly kliendid on põhiliselt väike- ja keskmise suurusega Eesti ettevõtted. Väiksemad aastakäibed jäävad alla 100 000 euro, suurimate klientide omad ulatuvad kümnetesse miljonitesse.

Mööbli tootmisega tegeleva ettevõtte juht ja pikaajaline Investly klient tõdeb, et rahavoogude ühtlustamiseks soovivad ärikliendid tihti vähemalt 30-päevaseid maksetähtaegu, mis pikenevad eksportides veelgi. Samal ajal tuleb töötlevas tööstuses aga katta ka jooksvad kulud: tooraine, tootmine ja palgamaksed nõuavad ettevõttelt vabasid vahendeid. Tuttava soovitusel jõuti alternatiivina arvete rahastamise ehk arvete müügini, tänu millele on võimalik nüüd arvete müügist vabanenud käibevahenditega saavutada kindlaid äriga seotud eesmärke.

Vajaduspõhine teenus võimaldab rahastada ka ainult valitud arveid

Investly peamised eelised on paindlikkus, asjaajamise kiirus ja vähene bürokraatia. Faktooringulepingu sõlmimisel pole kohustust kindla ostja arveid või kindlat mahtu rahastada. Teenus on vajaduspõhine ehk klient saab ise valida, millist arvet millal rahastada soovib, samuti võib soovi korral rahastada kõik arved.

Kõige tavapärasemaks tagatiseks lepingu sõlmimisel on ettevõtte omaniku käendus, mis annab Investlyle kindluse, et probleemide korral säilib ettevõtte omanikul huvi koostööks ja lahenduse leidmiseks. Meie eesmärk ei ole otseselt maandada äririski või ostja krediidiriski, vaid faktooring võimaldab ettevõtjal oma raha kiiremini ettevõttesse tagasi suunata. Krediidiriski maandamiseks on olemas näiteks krediidikindlustused. Omalt poolt teeme kliendi ostjale ka tausta- ja krediidianalüüsi, mis võib anda kliendile olulist infot nende partneri kohta.

Investly pakub ka piiriülest faktooringut. Ekspordifaktooring ei erine väga tavapärasest faktooringuteenusest. Peamiseks erinevuseks on ehk välisettevõtte kohta piisava info hankimine, et positiivne krediidiotsus teha. Kui Euroopa ettevõtetega on see lihtne, siis muu maailmaga võib see osutuda keerulisemaks.

Investly pakub oma teenust iga valdkonna ettevõtetele – alates tootmisest ja ehitusest kuni logistika ning kaubanduseni. Praeguseks on Investly rahastanud umbes 70 miljoni euro väärtuses arveid.