Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu (EMSA) esimehe Jüri Lemberi sõnul sai ametiühing 3. septembril kolmelt AS Tallink Grupp tütarettevõttelt teate kokku 1375 töökoha koondamise osas. Samal päeval pöördus EMSA Eesti Ametiühingute Keskliidu, riigikogu ametiühingute toetusrühma ja sotsiaalministri poole, et kutsutaks kokku kolmepoolne nõupidamine, et leida riigi, tööandjate ja töötajate esindajate vahel lahendus kollektiivse koondamise ärahoidmiseks.

„Tänaseni ei ole seda nõupidamist toimunud ning Tallinki tööandjad on saatnud töötukassale teatise number 2, milles on täpsustatud koondatavate arvu ning mille alusel alustavad hiljemalt 22. oktoobril 1105 töötaja koondamist. Oleme pidanud Tallinkiga pingelisi läbirääkimisi ja suutnud kokku leppida koondatavate arvu vähendamise ning koondamise tingimused, aga meie hinnangul on kahetsusväärne, et tänaseni pole selgeid ja konkreetseid otsuseid selle suurkoondamise ühiseks vältimiseks Vabariigi Valitsuse poolelt," rääkis Lember lisades, et sisuliselt tähendab see üle 1100-le Eesti perele tõsist katsumust, kui ühe senise pere toitja sissetulek kukub töötukassa hüvitise tasemele, mis on suurusjärgus 60 protsenti eelnenud 12 kuu keskmisest palgast.

Tänasel EMSA volikogul võeti vastu pöördumine, milles palutakse valitsusel leida kiire lahendus AS Tallink Grupp töötajate massilise koondamise ärahoidmiseks.

Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on keskliit juhtinud tähelepanu reisilaevanduse ja turismisektori abivajadusele arvukates meediapöördumistes ja intervjuudes ning viinud küsimuse nii kolmepoolsele arutelule kui Töötukassa nõukokku.

„Oleme ühtlustanud seisukohad Tööandjate Keskliiduga ja nõuame koos tööandjatega üht - turismisektorit ja rahvusvahelist reisiliikulust tuleb kindlasti toetada, et vältida massilist pankrottide lainet ja säilitada sektori võimekus pakkuda tööd viirusolukorra leevendumisel. Koos oleme töötukassa nõukogus töötanud välja versiooni spetsiaalse palgahüvitise meetme rakendamiseks 20-25 miljoni euro väärtuses. Kõik ametiühingute ja tööandjate algatused on jäänud seni valitsusepoolse selge vastuseta," lisas Peterson.

EMSAsse kuulub 3000 liiget meretranspordi, sadamamajanduse ja hotellide sektorist, sealhulgas Tallinkist ja tema tütarettevõtetest.