Nõuetele vastav P3 respiraator tagab maskikandjale 99-protsendilise kaitse viiruste, bakterite, ohtlike vedelikepõhiste aerosoolide ja tahkete osakeste eest. Tamrex Ohutuse OÜ spetsialistid on kaitsemaskidega tegelenud üle 20 aasta ja selgitavad teemat lähemalt.

Isetehtud näokatted – näiline kaitse


Tuntud disainerite ja isetehtud näokatted on levinud ning nägus viis, kuidas mõned inimesed on poekülastuse endale turvalisemaks mõelnud. Sall või isetehtud näokate pakub mingil määral kaitset ehk tolmu ja muude suuremate osakeste eest, kuid tuleb arvestada tekkida võiva pseudoturvalisuse tundega. Selle tulemusel võib näokattega inimene käituda julgemalt (ei hoia nii usinalt kahemeetrist vahet, liigub rahvarohkematesse kohtadesse, puudutab ja sätib pidevalt näokatet pesemata kätega jne), kui ta käituks näokatteta. Tuues siia juurde praktiliselt olematu kaitsetaseme, on viiruste organismi sattumise oht täiesti reaalne. Ohtu tunnetades käitub ilma näokatteta inimene ettevaatlikumalt ja kaitseb end justnimelt oma ettevaatusega, väldib ohukoldeid ning hoiab eemale teistest, olles sel moel teatud juhul isegi paremini kaitstud.

Kirurgimask ei kaitse viiruste eest


Pisut kaitset pakub nõuetele vastav meditsiiniline mask ehk kirurgimask. Kuigi see ei kaitse maski kandjat viiruste eest, pakub see tõestatud ja kontrollitud kaitset (Bacterial Filtration Efficiency Test BFE) suuremate osakeste ehk bakterite eest. Test kinnitab, et maski materjal ei lase läbi baktereid (bakterid on viirustest kümme kuni sada korda suuremad). On oluline aru saada, et kirurgimask ei ole isikukaitsevahend, vaid meditsiiniline seade*, mis kaitseb väliskeskkonda maski kandja eest. Kirurgimaski mõte on tegelikult patsiendi kaitsmine arsti hingamisteedest lenduvate piisakeste ja muude osakeste eest. Selle ülesanne on vähendada otsest nakkushaiguste ohtu tervishoiutöötajalt patsiendile või kirurgilisel alal.

* Vastab direktiivile MDD Medical Devices Directive 93/42/EEC ja EN14683:2019 standardile Test BFE (Bacterial Filtration Efficiency) ehk kirurgilise maski tõhusus baktereid sisaldavate piiskade püüdmiseks kandja suust ja ninast).

Väljavõte standardist
The transmission of infective agents during surgical procedures in operating theatres and other medical settings can occur in several ways. Sources are, for example, the noses and mouths of members of the surgical team. The main intended use of medical face masks is to protect the patient from infective agents and, additionally, in certain circumstances to protect the wearer against splashes of potentially contaminated liquids. Medical face masks may also be intended to be worn by patients and other persons to reduce the risk of spread of infections, particularly in epidemic or pandemic situations.

Samuti tuleb arvestada sellega, et kirurgimask ei ole tihedalt ümber kandja näo, seega ei läbi kogu sissehingatav õhk filtermaterjali, vaid liigub suures osas maski kõrvalt.

Kirurgimaskidele kehtestatud nõudeid reguleeriv standard₂ EN14683:2019 ütleb, et juhul kui kaitset vajab maski kandja, tuleb kasutada isikukaitsevahendit vastavalt standardile EN149, teisisõnu tuleb kasutada respiraatorit.

P3 respiraatorid kaitsevad viiruste eest


Respiraatorid, mis vastavad standardile EN149:2001 ja kuuluvad III kategooria isikukaitsevahendite hulka (maskid märgistusega FFP1, FFP2 või FFP3), on isikukaitsevahendid ning kaitsevad maski kandjat väliskeskkonna eest. Respiraatorid täidavad kaitseomaduste poolest kirurgimaskidele kehtestatud nõuded, kuid mitte vastupidi.

NB! Need protsendid ei ole võrreldavad kirurgimaskile tehtud testi tulemustega. Respiraatoreid testitakse oluliselt väiksemate osakestega** kui kirurgimaske.
** Kirurgimaski standardi järgi (EN14683:2019) viiakse testid läbi osakestega suuruses 7,0 μm–0,65 μm (keskmise suurus 3,0 μm +/
0,3 μm).

Respiraatorite standardi järgi (EN149:2001 + A1:2009) viiakse testid läbi osakestega suuruses 2,0 μm0,02 μm (keskmine suurus 0,6 μm).

Hoolimata tabelis toodud välistustele pole päris õige väita, et FFP1 ja FFP2 respiraatorid ei kaitse kandjat viiruste eest üldse. Viirused ja bakterid ei levi õhus (eriti inimeselt inimesele) puhtal kujul, vaid enamasti süljepritsmete, aerosooli või ka õhus lenduvate tolmuosakeste abil. Seega pakuvad üsna tõhusat kaitset ka FFP1 ja FFP2 respiraatorid, mis ei lase suuremaid väliskeskkonnas lenduvaid viiruste ning bakterite kandjaid läbi filtermaterjali.

Kokkuvõttes vähendab mistahes respiraatori kandmine (FFP1, FFP2 või FFP3) võimalikku nakkuse levikut. Kriisikoldes eesliinil olijatel, kes tegelevad haigetega, tuleks kanda FFP2*** või FFP3 märgistusega respiraatorit.

*** WHO soovituse kohaselt minimaalne kaitse vähemalt FFP2 või USA standardi järgi N95.

  • Väljahingamisklapiga respiraator kaitseb selle kandjat väliskeskkonna eest.
  • Klapita või kaetud klapiga respiraator kaitseb nii maski kandjat kui ka väliskeskkonda.


FFP3 respiraatoreid tehakse enamasti väljahingamisklapiga. Muul juhul oleks hingamine tiheda filtermaterjali tõttu liiga raske.

Väljahingamisklapi hirm on veidi ületähtsustatud, sest ka aevastuse ja köhimise puhul kaitseb väljahingamisklapiga respiraator enamiku osakeste paiskumise eest väliskeskkonda, püüdes need filtermaterjali. Lisaks on klapp kaetud plastiga, mis suunab väljuva õhu alla, mitte otse teiste inimeste suunas. Klapi ohtu minimeerib ka see, kui kõik suletud ruumis viibivad isikud kannavad respiraatorit.

Veendu respiraatori kaitseomadustes


Hirm haigestumise ees sunnib rutakaid otsuseid tegema. Tasub siiski rahulikult kontrollida, mis respiraatoriga on pakutava kauba puhul tegemist. Müüki on paisatud palju tundmatu päritoluga maske, mille kaitsetase on teadmata.

Enne respiraatori ostmist kontrollige, kas sel on kogu nõutav märgistus.

Kõikidele nõuetele vastavatel respiraatoritel peab TOOTE peal (mitte ainult pakendil) loetavalt olema alljärgnev:

Kõikidele nõuetele vastavatel respiraatoritel peab TOOTE peal (mitte ainult pakendil) loetavalt olema alljärgnev:

  • 1. CE-vastavusmärgis
    • 1.2. Teavitatud asutuse number
  • 2. Tootja nimetus või kaubamärk
    • 2.1. Mudeli number või nimetus
  • 3. Respiraatori klass (FFP1, FFP või FFP3) lisakoodiga NR ühekordseks kasutamiseks või R – korduvkasutamiseks
  • 4. Kohaldatud standardi number ja aasta (N: EN149:2001 + A1:2009)


Isevalmistatud, nõuetele mittevastavaid näokatteid pole lubatud turustada viiruste eest kaitset pakkuvate kaitsemaskidena. See eksitab ostjat.

Kaitsemaskid professionaalidele


Kõikidest ühekordsetest respiraatoritest oluliselt parema kaitsetasemega, funktsionaalsemad ja mugavamad on pool- ning täismaskid. Nende peamiseks eeliseks on oluliselt parem hermeetilisus (minimaalsed lekked) ja pikem eluiga. Parimat mugavust ja kaitset pakub motoriseeritud hingamisteede kaitsevahend, mille puhul vööle kinnitatava ventilaatori kaudu puhutakse filtrite abil puhastatud õhk maski alla. See lahendus töötab ülerõhu põhimõttel ega koorma kasutajat liigselt. Rohkem infot nimetatud maskide kohta leiab SIIT.

NB! Kõiki ülalnimetatud lahendusi võib kasutada keskkonnas, kus õhus on piisavalt hapnikku. Lubatust väiksema hapnikusisalduse korral tuleb kasutada teisi erilahendusi, hingamisaparaati või suruõhuliiniga hingamisteede kaitsevahendit.

Täpsustused


Tulemustesse tuleb suhtuda ettevaatlikult, sest see kajastab vaid materjali omadusi, mitte maski tervikuna. Kirurgimaskidele ei tehta hermeetilisuse ega fit-testi testnukuga. Seetõttu ei arvesta BFE maski lekkeid. Kirurgimask ei ole tihedalt ümber kandja näo, seega ei läbi kogu sissehingatav õhk filtermaterjali, vaid liigub suures osas maski kõrvalt.

₂ Standardis EVS-EN 14683:2019 – Meditsiinilised maskid on kirjas nii:
If the intended use of the mask is to protect the wearer against infective agents (bacteria, viruses or fungi), the use of a respirator device is applicable in accordance with the Personal Protective Equipment (PPE) Directive (89/686/EEC) or the Personal Protective Equipment (PPE) Regulation (EU) 2016/425. Performance requirements for respirators are the scope of EN 149.

Kontrollitud tootmisest pärit ja nõuetele vastavad P3 respiraatorid on saadavad kõikides TAMREXi kauplustes või kontaktivabalt TAMREXi e-poes.

Jaga
Kommentaarid