Mainor ‒ nimi on tuletatud sõnadest majandus ehk Ma, innovatsioon (või ka inimene) ehk in ning organisatsioon ehk or ‒ suutis ära kasutada toonase suletud ühiskonna iga väiksemagi pilu, mis lubas vähegi vabamalt hingata ja tegutseda. Ja kui vaja, siis ka võimaluse seda pilu vastavalt enda vajadustele painutada ning avaramaks muuta.

Aasta 1986 märksõnaks kujunes riiklike väikeettevõtete loomine, mis oli isemajandamisele ülemineku loogiline jätk. Mainor sammus siin esirinnas. Kogu NSV Liidu esimene väikeettevõte asutati just Mainoris Vello Vallaste (1947) eestvõtmisel ja selle nimeks sai Mainor Konsult. Järgnesid turismifirma Mainor Meelis, reklaamifirma Inorek Grey, jalatsifirma Mainor King, elektriseadmeid tootnud ja müünud Mainor Fredi... Kõigi nende asutajaks oli riigiettevõte Mainor, kuid teenitud tulu kuulus töötajaile.

Kuuldus, et Eestis on ettevõte, millel on õigus asutada väikeettevõtteid, levis kiiresti üle NSV Liidu.