Ehkki ametlikult pole seda välja öeldud, on Õhtulehele viidatud, et teatud küsimustes on juba selgus majja toodud, kirjutab Õhtuleht.

Esialgsete kokkulepete järgi tõstetakse erakorraliselt pensione nii 20 euro võrra. Jutt käib pensioni baasosast, mis 1. aprilli seisuga oli 215,5 euro.

Mullu sügisel võttis riigikogu vastu valitsuse algatatud seaduse, millega tõsteti aprillist pensionide baasosa seitsme euro võrra.

Pensioni baasosa kui solidaarsuskomponendi erakorraline tõstmine suurendab kõikide vanaduspensionäride (sh soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse alusel pensione saavate inimeste), järelejäänud töövõimetuspensionäride ning toitjakaotuspensionäride pensione.

Pensioni baasosa tõstmine puudutas 2020. aastal ligi 330 000 inimest ja vähendas pensionäride suhtelise vaesuse määra 0,6 protsendipunkti võrra.