Täna sulges kohtutäitur Rocki Albert osaühingu Novira E10 ülesandel ligipääsu Uue Kunsti Muuseumi SA poolt Pärnus, Esplanaadi 10 kasutatud ruumidele ja teostas seal asunud esemete üle võtmise nõuete tagamisega seotud pandiõiguse teostamiseks. Viimase kolme aasta jooksul on sihtasutuse lepinguline võlgnevus hoone omaniku ees kasvanud 660 tuhande euroni.

Novira E10 juhatuse liige Aleksei Nikolajenko rõhutas pühapäeva õhtul saadetud pressiteate vahendusel, et taoliste äärmuslike meetmete rakendamisega oodati aastaid, kuid igal asjal on piir.

"Kahjuks on tegemist kõige klassikalisema puuküürniku juhtumiga - muuseum ei ole ruumide kasutamise eest viimased kolm aastat tasunud meile sentigi," selgitas Nikolajenko, kelle sõnul esitas hoone omanik Uue Kunsti Muuseumi sihtasutusele seoses lepingu mitte täitmisega ja sellest tuleneva võlgnevusega juba 15. märtsil 2018. aastal hoone vabastamise nõude. "Muidugi oleme püüdnud kogu aeg rahumeelse lahenduseni jõuda, kuid täna saame tõdeda, et meie usaldust on lihtsalt kuritarvitatud," lisas Aleksei Nikolajenko, kelle sõnul saatis ka kohtutäitur augustis ja septembris sihtasutusele hoiatuskirjad.

1. detsembril 2016 aastal sõlmisid Novira E10 OÜ ja Uue Kunsti Muuseum SA lepingu vara tasuta kasutamiseks kümneks kuuks ehk kuni 1. oktoobrini 2017. "Andsime ruumid neile täiesti tasuta kasutada piisavalt pikaks perioodiks, et nad saaksid muuseumi töö rahulikult ümber korraldada ja leida uued sobilikud ruumid oma tegevuse jätkamiseks või siis püsivad rahastusallikad antud pinnal jätkamiseks," selgitas Novira E10 juhatuse liige ning lisas, et tähtaja kätte jõudes muuseum ruume ei vabastanud ja pidi vastavalt poolte vahel sõlmitud lepingule hakkama 1. oktoobrist 2017 tasuma üüri 10 000 eurot kuus.

Kuna ühtegi lepingulist üürimakset alates 1. oktoobrist 2017 ei laekunud, saatis hoone omanik sihtasutusele 2. veebruaril 2018 teate võlgnevusest koos palvega see likvideerida. Kui ka sellele ei järgnenud ühtegi märki pooltevahelise lepingu sõlmimisest, esitas hoone omanik 15. märtsil 2018 nõude hoone vabastamiseks. Nõudeid nii võlgnevuse likvideerimise kui ruumide vabastamise kohta on omanik esitanud mitmeid ning seda korduvalt ka viimastel kuudel. Sihtasutuse esindajad ei ole hoone omaniku kirjalikele nõuetele andnud mitte ühtegi ametlikku vastust. Septembri lõpu seisuga moodustab Uue Kunsti Muuseum SA lepingust tulenev võlgnevus tasumata üüri ja leppetrahvide näol 660 000 eurot.

"Ega ma ei tea kedagi, kellele meeldiks kui neile kuuluvat vara lepingute ja seaduste vastaselt tasuta kasutatakse. Oleme püüdnud vastu tulla, aga lõpmatuseni me ikkagi oodata ei saa," nentis Aleksei Nikolajenko, kelle sõnul vajab Esplanaadi 10 kinnistu tänaseks märkimisväärseid investeeringuid. "Vana hoone seisukord on aasta-aastalt halvenenud. Samas on omanikul pea võimatu investeeringuid kavandada, kui suurima üüripinna kasutaja ei tasu juba aastaid sentigi ega koli ka välja. Nii olemegi viimaks sunnitud astuma seadusest tulenevaid samme olukorra lahendamiseks," põhjendas tänast sammu Novira E10 juhatuse liige.

“Loomulikult ei soovi hoone omanik ühelgi viisil kinni hoida sulgemise hetkel eksponeeritud kunstiteoseid,” kinnitas Nikolajenko ja lubas, et ruumides toimunud näituste kuraatoritele antakse teosed üle esimesel võimalusel.

Juulis kirjutas saagast ka ERR. kes päris aru ka Uue kunsti muuseumi rajajalt Mark Soosaarelt. Soosaar toona "Aktuaalsele kaamerale" intervjuud ei andnud, kuigi oli seda varem lubanud. Soosaar ütles, et edasiste sammude arutamiseks kutsub ta kokku sihtasutuse nõukogu.