Juulis toimunud uuringus pidas digitaliseerimist oluliseks 57% Leedu, 49% Läti ning 46% Eesti ettevõtetest. Eelmise aasta uuringus oli sel arvamusel Eestis 55%, Leedus 51% ning Lätis 47% vastanutest, nii et Eesti puhul oli näitaja mõnevõrra langenud ja Leedus tõusnud.

Eestis peab digitaliseerimist oodatult kõige olulisemaks info ja side valdkond (81%), millele järgnevad finantsteenused ja kindlustus (58%) ning kutse-, teadus,- ja tehnikaalased tegevused (54%). Kinnisvarasektoris pidas digitaliseerimist oluliseks 32% vastanutest ning põllumajanduses, metsanduses ja kalanduses oli sel arvamusel 30% vastanutest.

„Ilmselgelt on eri sektorite võimalused ja vajadused digitaliseerimisel erinevad ning info ja side valdkonna liidriroll ei ole siin üllatus. Lisaks ei ole ka üllatus, et maamajanduslikus ettevõtluses on digikanalid vähem levinud ning nende kasutuselevõtt on aeganõudvam protsess ning otsitakse üha rohkem tehnoloogia rakendamise võimalusi. Konkurentsivõime säilitamise huvides tasub iga sektori VKE-del mõelda, kuidas oma tegevust digitaliseerimisega kaasajastada," ütles SEB Panga juhatuse liige ning jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Kevadised piirangud soodustasid netimüüki

Uuringus osalenud Eesti VKE-dest ütles 27%, et nende tooteid ja teenuseid saab interneti vahendusel ja nende ettevõtete osakaal on viimasel paaril aastal püsinud stabiilsena. Lätis on online-müügi võimekusega 20% VKE-dest, kuid Leedu näitaja on viimasel paaril aastal kasvanud 10 protsendipunkti, ulatudes nüüd 32%-ni.

Kui Eesti info ja side valdkonnas pakub netimüüki 50% ning kaubandussektoris 45% vastanutest, siis haldus- ja tugiteenuste vallas on neid 12% ning põllumajanduses 10%.

Koroonakriis tõstis selgelt e-kaubanduse haaret: kui enne seda andis 22% Eesti ettevõtete kogukäibest peamiselt veebimüük (üle 70 protsendi), siis juulis 2020 oli see näitaja juba 32%.

Tänavune koroonakriisi mõjusid analüüsiv SEB uuring toimus juulis 2020 ning kokku vastas 2566 ettevõtet, neist Eestis 1133, Leedus 1001 ning Lätis 432. Lisaks toimus Eestis ja Lätis üks uuringu voor aastavahetusel. Üle 90% küsitluses osalenud ettevõtetes oli kuni 50 töötajat ning rõhuv enamus neist olid kuni 10 töötajaga ettevõtted.