Riigikantselei peamine ülesanne on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit riigi valitsemisel. „Tehnilise sekretariaadina riigikantselei valmistab ette, viib läbi ja protokollib valitsuse istungeid,“ selgitab riigisekretär. Aja möödudes on riigikantseleile pandud täiendavaid ülesandeid ja asutusest on saanud täisfunktsionaalne valitsuskeskus. „Riigikantselei koordineerib valitsuseasutuste kommunikatsiooni, et see oleks ühtne, ning toetab valitsuse poliitika elluviimist näiteks Euroopa Liidu või laiapõhjalise riigikaitse suunal, kus riigikantselei roll on koordineerida või suisa juhtida valdkondi. Lisaks tegeleb riigikantselei ka muude oluliste küsimustega, nagu tippjuhtide valimine riigile ja kõik, mis seondub riigi sümboolikaga,“ lisab riigisekretär.

Riigikantseleid juhib riigisekretär, kes võtab sõnaõigusega osa valitsuse istungitest ning kelle kaasallkirja kannavad valitsuse istungi protokollid ja valitsuse õigusaktid. „See tähendab, et riigisekretär vastutab istungite ja otsuste ettevalmistamise eest ning tagab, et otsused saavad kirja täpselt selliselt, nagu poliitikud tahavad, ja et otsused oleksid õiguspärased,“ selgitab Peterkop.

Põhiseaduse aasta sündmusi saab igal nädalal jälgida ka põhiseadus 100 veebilehel.

Projekt valmib Delfi ja justiitsministeeriumi koostöös.

Jaga
Kommentaarid