„Majanduslikult keerulisel ajal on oluline jätkata investeeringutega, et turgutada majandust ja tulla sujuvamalt langusest välja. Lähiaastatel jätkuvad investeeringud kõigi kolme põhimaantee neljarajaliseks ehitamiseks ja järgmiste projektide ettevalmistamiseks," selgitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Järgmise aasta riigieelarvega eraldab valitsus lisanduvalt 10 miljonit eurot, millega algab Kärevere-Kardla teelõigu neljarajaliseks ehitamine. 10 miljoni euro võrra suureneb ka rahastus kruusateedele katete ehitamiseks ning Maanteeamet saab projektide ettevalmistamiseks lisaks 5 miljonit eurot. 2022. aastaks planeeris valitsus riigi eelarvestrateegias Kärevere-Kardla lõigu ehituseks veel 8 miljonit eurot.

2021. aastal on ehituses 41,4 km neljarajalisi teid, millest 6,7 km avatakse hiljemalt järgmise aasta lõpuks ka liiklusele. Riigiteede teehoiukava 2020-2030 näeb ette, et Tallinnast Tartu ja Pärnu suunal on kavas ehitada neljarajalised maanteed valmis 2030. aastaks. Tallinnast Narva suunas ning Pärnust edasi Iklani on kavas ehitada maanteed neljarajaliseks 2035. aastaks. Riigiteede teehoiukava uuendatakse igal aastal, et viia teede arendamise plaan kooskõlla uuendatud riigi eelarvestrateegiaga, uuenenud 2020-2030 aastate teehoiukava valmib selle aasta lõpuks.

2021. aasta tähtsamad riigimaanteede ehitusobjektid:

  • Tallinna-Tartu maantee Võõbu-Mäo neljarajaline tee;
  • Tallinna-Tartu maantee Kärevere-Kardla neljarajaline tee;
  • Tallinna ringtee Kanama-Valingu neljarajaline tee;
  • Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maanteel Tiskre ristmiku ja Tabasalu mäe vaheline neljarajaline tee;
  • Narva maantee Väo sõlm;
  • Sillamäel Pavlovi tänava ja Viivikonna maantee eritasandiline ristmik;
  • Saue ja Topi sõlme ühendustee.

Lisaks riigiteede arendamiseks juurde antud 25 miljonile eurole, otsustas valitsus eraldada 20 miljonit eurot kohalike omavalitsuste teede juhtumipõhiseks toetuseks, millega saavad KOV-id parandada teelõike, mida läbib tavapärasest rohkem kaubavedu või tee on seotud ettevõtlusega.