Täna hommikul kella üheksaks oli Harju maakohtu Tallinna kohtumajja mitu aastat kestnud kohtuvaidluse lõppotsuse välja kuulutamisele kohale tulnud süüdistaja poolelt ringkonnaprokurör Alar Lehesmets ning mitmed kaitsemeeskonna advokaadid.

Süüdistavad ise – endine Tere piimatööstuse juht Oliver Kruuda, endine Tere teenustejuht Rein Lepasson ja finantsist Jaanus Rätsep – kasutasid neile seadusega antud võimalust kohtuotsuse väljakuulutamisel mitte osaleda.

Harju maakohus tunnistas oma tänase otsusega Oliver Kruuda süüdi 2015-2016 aasta tuludeklaratsioonides valeandmete esitamises – mis puudutas Terest läbi teiste ettevõtete Kruuda enda ja temaga seotud isikute isiklikele kontodele jõudnud raha liikumist – ja mõistis talle karistuseks kaks aastat ja kuus kuud vangistust, mida ei pöörata täitmisele, kui Kruuda ei pane kahe aasta ja kaheksa kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu.

„Minu hinnangul on Oliver Kruuda süü keskmine ja seetõttu tuleb ka karistus määrata keskmises määras,” põhjendas kohtunik Janika Kallin. Mis puudutab prokuröri soovi karistada endist piimatöösturit ka kahekuulise šokivangistusega, ütles kohtunik, et ei pidanud seda põhjendatuks, leides, et Kruudale määratud karistus on piisavalt distsiplineeriv, et täita karistuse põhieesmärki – et ta ei paneks uut kuritegu toime.

„Mis puudutab šokivangistust, mina ühtegi argumenti selle poolt ei leidnud,” sõnas Kallin. Ta märkis, et tegelikult ei suutnud ka prokuratuur põhjendada, miks see vajalik on. „Meil on tegemist juba üle 50-aastase inimesega, kelle karistusregistris ei ole ühtegi märget, et ta oleks toime pannud kuriteo ja süüdistuse esemeks olevad teod, mis ta toime pani, on aset leidnud aastatel 2015 ja 2016. Miks me siis nüüd äkki ütleme, et nüüd on vaja inimest šokeerida,” lausus kohtunik.

Kuna seadus võimaldab süüdimõistva otsuse korral inimest karistada ka rahalise karistusega, siis kohtuniku sõnul see antud juhul kõne alla ei tulnud. „Minu hinnangul on Oliver Kruuda süü siiski suur, kuna valeandmeid esitati poolteist aastat ja summa, mis jäi arvestamata, maksmata, on tegelikult pea kuus ja pool korda üle selle suure kahju, mis on 40 000 eurot,” sõnas Kallin.

Kahes episoodis mõisteti nii Kruuda kui ta kaaslased õigeks

Kohus mõistis Kruuda ja Tere endise teenustejuhi Rein Lepassoni õigeks neile esitatud süüdistuses, mis puudutas maksustamisperioodil märts 2015 ja mai 2015 maksuhaldurile Tere AS-i käibedeklaratsioonides tahtlikult valeandmete esitamist ning sellele kaasa aitamist. Kohus nõustus kaitsjatega, et süüdistuses esitatud asjaolud ei vasta kohtus tuvastatule.

Süüdistuse järgi ostis Daily Trading House OÜ (esindaja Rein Lepasson) OÜ-lt Paide Piim pankrotivara mis koosnes kuuest seadmest. Vara hulgas oli jäävee tootmise süsteem ja vaakumauruti. Pankrotivara ostmiseks kandis DTH-le raha Tere AS. Pärast seadmete ostmist OÜ-lt Paide Piim müüs DTH Tere AS-le märtsis jäävee tootmise süsteemi ja mais vaakumauruti, kuid tunduvalt kallima hinnaga.

Süüdistuse kohaselt olid DTH ja Tere AS-i tehingud näilikud, nende tehingutega varjati tegelikku tehingut DTH ja Tere AS-i vahel ning ostu-müügihinda tõsteti kunstlikult. Tere AS suurendas alusetult käibedeklaratsioonides sisendkäibemaksu ja vähendas sellega oma maksukohustust. Süüdistuse loogika järgi toimus tegelik tehing, mida tuli maksustada Tere AS ja OÜ Paide Piim vahel.

Kohtu hinnangul ei ole asjas tõendatud, et tehing OÜ Paide Piim ja DTH vahel oleks olnud näilik ning seega ei ole õige rääkida mingisugusest tegelikust tehingust, mis toimus OÜ Paide Piim ja Tere AS-i vahel. Hinna kunstlik tõstmine ei ole tõendatud ja vara väärtus võis vastata seadmete hinnale.

Kruudale esitatud süüdistuses, mis puudutas Tere AS saneerimismenetluses juhatuse liikmena valevande andmist, mõistis kohus Kruuda õigeks. Kuritegu saab toime panna menetlusosaline ja menetlusosaliseks oli juriidiline isik ehk Tere AS. Juhatuse liiget ei saa samastada tema poolt esindatud menetlusosalisega ja seetõttu ei ole kuriteo koosseis täidetud.

Riik maksab Kruudale üle 60 000 euro menetluskulusid

Kruudalt mõisteti välja riigi tuludesse süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 876 eurot. Seoses õigeks mõistmisega tuleb Kruudale osaliselt hüvitada menetluskulud summas 62 000 eurot. Seoses õigeks mõistmisega tuleb hüvitada Rein Lepassoni kaitsjatasud summas 14 968,20 eurot.

Tere endine finantsist Jaanus Rätsep mõisteti õigeks temale esitatud süüdistuses valeandmete esitamisele kaasa aitamises, sest tema tööülesanded ei seisnenud Tere AS maksuarvestusega tegelemises. Seoses õigeks mõistmisega tuleb hüvitada Rätsepa kaitsjatasud summas 14 124,60 eurot.

Otsus ei ole veel jõustunud. Kohtuotsust on võimalik vaidlustada 15 päeva pärast selle väljakuulutamist. Oliver Kruuda kaitsemeeskonda juhtinud Jaanus Tehveri sõnul nad kindlasti kavatsevad seda ka süüdimõistva otsuse osas teha. Prokuratuur ei ole veel otsustanud, kas vaidlustab järgmises kohtuastmes ka need episoodid, milles Kruuda ja ta kaaslased õigeks mõisteti.

„Kõigepealt tuleb tutvuda väga pika, enam kui sajal leheküljel oleva kohtuotsusega, tutvuda kohtu põhjenduste ja motiividega. Täna seda otsust sellisel kujul välja öelda ei saa,” põhjendas ringkonnaprokurör Alar Lehesmets pärast kohtuotsuse väljakuulutamist.