Paljud tunnevad ennast selles vanuses just professionaalses tippvormis. Ka uuringud ei toeta vanusega seotud eelarvamusi, küll aga leidub vastupidiseid tulemus, mille Työpiste välja toob:

1. Kogemustega rikastuvad professionaalsed oskused ja otsustusvõime. Vanem töötaja rakendab hästi teadmisi, mõistab tervikut ja suudab eristada olulist ebaolulisest.

2. Pika tööelu jooksul on inimene õppinud toime tulema erinevate olukordadega ning tema probleemide lahendamise oskus on parem. Keerulistes olukordades saab vanem töötaja sageli paremini hakkama, sest ta on sarnaseid olukordi varasemalt kogenud ning saanud katsetada erinevaid lahendusviise.

3. Pikk tööelu aitab mõista, millised muutused mõjutavad ümbritsevat keskkonda. Inimene tunneb ära, kus ja mis võib minna viltu ning oskab vältida vigu.

4. Aastate jooksul koguneb võrgustik ja kliendikontaktide hulk. Alati teab selline töötaja kedagi, kes tunneb kedagi, kellel on infot.

5. Viiekümnendateks eluaastateks on suhtlemisoskused märgatavalt paranenud. Inimene suudab anda teistele ruumi ning koostöö toimib sujuvamalt.

6. Vanusega paraneb keelekasutus. Inimene on võimeline oma mõtteid edastama mõistetavalt ning oma ideid selgelt põhjendama.

7. Elu juhtimist võib õppida vaid elades. Vanus loob perspektiivi – inimene mõistab paremini ja terviklikumalt asjade vahelisi seoseid.

8. Vanusega arenevad ka enese ja oma tunnete juhtimise oskused. Tunnete mõistmist ja juhtimist on olnud võimalik aja jooksul õppida.

9. Motivatsioon on tugev ja tööle pühendutakse. Vanem töötaja on sageli lojaalne tööandjale ja tal on vähem lühikesi töölt eemalviibimisi kui teistel.

10. Kogenud töötaja ei pea lipitsema, tal on julgust öelda, mida päriselt mõtleb.

Vanus ei ole tööelus otsustav tegur. Tasub pöörata tähelepanu töötaja personaalsetele tugevustele, eesmärkidele, olukorrale tema elus ja karjääris. Tegelik mõju on tööelus mitte vanusel, vaid hoiakutel, motivatsioonil, valmisolekul koostööks ja oskuste arendamisel.